Fase I. Diagnosi tècnica pagesia (2016 – 2017)

Objectiu: identificar quines són les principals potencialitats i  reptes que afronta la pagesia del Parc i dissenyar, amb la pagesia mateixa, les línies de treball per tractar de superar els reptes identificats..

Fase II. Diagnosi i planificació participativa (2017-2018)

Objectiu: diagnosticar la situació de tot el sistema alimentari en l’àmbit del Parc Natural, per tal d’identificar els principals reptes de la transició agroecològica a Collserola. I alhora, dissenyar el Pla d’Acció, per mitjà del qual es tractaran de superar els reptes identificats.

Fase III. Acció participativa (2018-2020)

Objectiu: posar en marxa els eixos que s’estableixin en el Pla d’acció i. Serà el moment de la creació dels grups de treball sectorials (GTS) que impulsaran les accions

Fase IV. Avaluació (2020)

Objectiu: tanca el primer cicle complet del procés, tot i que no el finalitza ja que el projecte de transició agroecològica haurà de seguir actiu