Fase III  del projecte de promoció de la Transició agroecològica a Collserola

El principal objectiu en aquesta tercera fase del projecte és posar en marxa els Eixos d’Acció o les línies de treball previstes en el Pla d’Acció, per tal de superar els reptes identificats en la Fase II i promoure d’aquesta manera la Transició Agroecològica a Collserola.

Per acomplir aquest objectiu és necessària la participació del Plenari de la Pagesia, del Grup Motor i la Comissió de Seguiment, per tal de desenvolupar les línies de treball recollides en el Pla d’Acció participatiu 2018-2020 del projecte Alimentem Collserola

Línies estratègiques del Pla d'acció

PRODUCCIÓ AGRARIA PROFESSIONAL

Fomentar la sostenibilitat econòmica, ecològica i social de la producció agrària professional, la incorporació de nova pagesia i la recuperació de terres en desús

Accions proposades i agents que les lideren:


TRANSFORMACIÓ

Fomentar la sostenibilitat econòmica, ecològica i social dels projectes de transformació alimentària artesana i el sorgiment de noves iniciatives

Accions proposades i agent/s que les lideren:

 • Servei integral d’assessorament i acompanyament (Equip tècnic / Consorci) En marxa
 • Catàleg d’elaboradors/es (Equip tècnic / Consorci) Pendent
 • Obrador polivalent d’ús col·lectiu (Equip tècnic / Entitats / Ajuntaments) En preparació

COMERCIALITZACIÓ I CONSUM

Fomentar els Circuits Curts de Comercialització i el consum de productes agroecològics

Accions proposades i agents que les lideren:

 • Menjadors escolars ecològics (Pagesia) En marxa
 • Marca de Garantia Producte de Collserola (Equip tècnic / Consorci) En marxa
 • Mercats de pagès (Entitats) En marxa
 • Recursos compartits per a la comercialització conjunta (Pagesia / Equip tècnic) En marxa
 • Catàleg de punts de venda de productes de Collserola (Equip tècnic / Consorci) Pendent

PATRIMONI

Donar a conèixer la pagesia, la producció agrària i el patrimoni agroalimentari de Collserola

Accions proposades i agents que les lideren:

 • Catàleg de la pagesia (Equip tècnic / Consorci) En marxa
 • Fira Agrícola de Collserola (Entitats) En marxa
 • Fires agroalimentàries (Equip tècnic / Consorci) En marxa
 • Paisatges amb sabors d’aquí (Consorci) En marxa
 • Jornades de la vinya i el vi (Consorci) En marxa

EDUCACIÓ

Fomentar l’Educació Agroecològica

Accions proposades i agents que les lideren:

 • Programes educatius agroecològics (Entitats) En preparació

PRODUCCIÓ AGRÀRIA D’AUTOCONSUM

Fomentar la sostenibilitat ecològica i social de la producció agrària d’autoconsum i la recuperació de terres en desús

Accions proposades i agent/s que les lideren:

 • Xarxa d’horts rurals de Collserola (Entitats) En preparació
 • Planta de compostatge de la fracció vegetal (Entitats) En preparació

COMUNICACIÓ

Donar a conèixer el projecte a la població als visitants del Parc Natural

Accions proposades i agents que les lideren:

 • Espai web i butlletí del projecte (Equip tècnic / Consorci) En marxa
 • Material divulgatiu (Equip tècnic / Consorci) En marxa
 • Xarxes socials (Equip tècnic / Consorci) En marxa
 • Mitjans de comunicació locals i generalistes (Equip tècnic / Consorci) En marxa