Fase IV  del projecte de promoció de la Transició agroecològica a Collserola (2020)

Aquesta fase tanca un primer cicle complet del procés d’investigació participativa, ja que el procés de Transició Agroecològica sempre estarà en construcció. L’avaluació del procés haurà de tenir en compte els resultats als que s’ha arribat, tant en els seus aspectes més materials i simbòlics com en l’evolució del mapa social. També caldrà avaluar l’abast social del propi projecte, en relació a la quantitat i la qualitat de la participació de la població local. Per avaluar el procés es realitzaran tallers que permetran una avaluació operativa i participativa dels resultats assolits, a la vegada que es replantejaran els objectius per una eventual continuïtat del procés.