Fase I  del projecte de promoció de la Transició agroecològica a Collserola (2016-2017)

L’objectiu principal d’aquesta fase preliminar de treball és, per una banda, identificar quines són les principals potencialitats i reptes que afronta la pagesia que cultiva dins els límits del PN; i, per altra banda, dissenyar amb la mateixa pagesia línies de treball per tractar de superar els reptes identificats. Més concretament, s’han identificat quines són les dificultats que té la pagesia de la serra a l’hora de promoure la viabilitat econòmica, ecològica i social de les iniciatives de producció agrària que impulsa, i per mitjà de quines estratègies d’intervenció poden superar-se aquestes dificultats.

Per acomplir els objectius d’aquesta fase:

  • s’ha consultat fonts d’informació secundàries
  • s’ha entrevistat a les experiències de producció agrícola professional que operen dins el límits del Parc Natural (12 entrevistes)
  • s’han realitzat dues sessions de treball participatives.

Document resultant

Acompanyament a la pagesia

Visitem els diferents projectes productius per entrevistar-los i conèixer de primera mà com treballen i amb quines problemàtiques es troben. A la vegada, mirem de donar resposta als aspectes que ens plantegen a nivell individual i dinamitzem trobades i espais de treball col·lectius.

Grups de treball

El principals resultat de les dues sessions de treball participatives que es van realitzar amb la pagesia de la serra va ser la creació de tres grups de treball:

  • Accés a la terra: dinamitzar l’accés a la terra a Collserola per consolidar la pagesia actual i facilitar la incorporació de nova pagesia.
  • Danys de la fauna salvatge: cercar formes de prevenir i evitar els danys que produeix el senglar i altra fauna cinegètica als cultius
  • Marca de Garantia: millorar la participació de la pagesia en la Marca de Garantia de productes de Collserola

Plenaris

  • Taller de validació de la «Diagnosi tècnica de la situació de la pagesia i l’activitat agrària al PNSC» i Priorització de reptes. 14 de desembre de 2016
  • Taller de concreció dels reptes ena les actuacions: Definició dels Grups de Treball i altres actuacions. 17 de febrer de 2017