-- 05/10/2022

Un cop aprovat per la Generalitat de Catalunya el Pla tècnic de gestió cinegètica de les Zones de Caça Controlada del Parc Natural de Collserola, a partir del 6 d’octubre s’inicia el període de caça que s’allargarà fins a final de febrer.

Zones de Caça Controlada del Parc Natural de la Serra de Collserola. Font: CPNSC Base cartogràfica: Google – Ins. Cartogràfic Nacional

La Generalitat de Catalunya és l’òrgan competent en matèria de caça i qui redacta anualment el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica. En aquest document s’estableixen les zones i les dates on es podran realitzar les activitats cinegètiques, caça menor i batudes pel control de la població de porcs senglars, així com les societats de caçadors autoritzades per realitzar l’aprofitament cinegètic d’aquestes zones.

 

Enguany s’iniciarà el 6 d’octubre i serà vigent fins al 25 de febrer de 2023.

 

Al web del Parc es publica anualment el calendari detallat amb els dies i les zones afectades per caceres per aquesta temporada així com el document complet del Pla Tècnic de Gestió Cinegètica

 

Caça major – batudes de senglar

  • Període: 6/10/2022 – 25/02/2023 (dijous o dissabtes)
  • Horari: 08:00 – 15:00 h

 

Les batudes als termes municipals de Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern es combinen en ser organitzades per la mateixa colla i poden triar la zona en funció de la presència de senglars. Seran un màxim de 5 per cada sector municipal.

 

Les batudes al terme de Cerdanyola del Vallès seran un màxim de 5 durant la temporada a triar entre els dies disponibles.

 

Caça menor (conill, tudó, tord i becada), a zones obertes (exclosa la zona forestal)

  • Període: 13/10/2019 – 4/02/2020 (dijous i dissabtes)
  • Horari: 08:00 – 17:00 
compartir