Consell de Coordinació Pedagògica (CCP) de l’Institut d’Educació de Barcelona atorga el segell de qualitat a les activitat del programa “El curs el Parc".

L’any 2015, d’Institut d’Educació va iniciar un programa de validació i d’acreditació de les entitats del CCP i de les activitats pedagògiques que s’ofereixen. L’estudi, encarregat a l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) de la Universitat Autònoma ha finalitzat el mes d’abril passat i ha atorgat el segell de qualitat pedagògica  a 96 entitats del CCP.

El Parc Natural de Collserola, i el seu programa educatiu adreçat al món escolar, és una d’aquestes institucions que ha merescut aquest reconeixement. De la valoració que l’ICE ha fet del projecte educatiu “El Curs al Parc”  destacarem els següents paràgrafs:

  •  “El Consorci del Parc Natural de Collserola evidencia una bona molt capacitat educativa i una gestió pedagògica molt encertada.”
  • “L’entitat disposa d’un projecte educatiu pensat per una educació mediambiental al llarg de la vida amb el que evidencia un grau de compromís social molt alt.”
  •  “Demostra tenir una visió molt global i compacta, a més de disposar de recursos per adaptar-se correctament a les diferències dels alumnes, l’evolució del currículum, les característiques dels infants a nivell emocional i cognitiu, etc. S’observa una forta consistència en allò que fan partint d’un document que aglutina les activitats.”
  • “Valorada l’entitat i el bon camí que segueix es considera que els seus centres desenvolupen una acció d’alta qualitat i que les activitats que realitzen poden ajudar a fomentar l’interès dels nens i joves pel coneixement, la cura i el gaudi del medi ambient i la natura. Per tot això valorem positivament l’entitat i obté el segell de qualitat”

 

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola forma part, des dels seus inicis,  del Consell de Coordinació Pedagògica (CCP).  El Consell és una xarxa educativa que aplega actualment 155 institucions i entitats ciutadanes,  que ofereixen 5.276 activitats educatives als escolars d’entre 0 a 18 anys.L’oferta es concreta i difon a través de la plataforma web del Programa d’Activitats Escolars (PAE)  www.bcn.cat/educacio/pae. Es calcula que l’alumnat participant és de 1,5 milions per curs escolar.

 

Més informació

 

CPNSC, 23/06/2016

compartir