L’aparició d’una important colònia de vespes sota la teulada ha malmès l’aïllament d’aquesta fent necessari una actuació per refer de nou el material. S’ha aprofitat per millorar la impermeabilització i encadellant de les teules, per tal d’evitar nous nius.

Aquest estiu s’ha fet una actuació a la teulada de l’edifici annex al Centre d’Informació degut a la presència de nius de vespes que rossegaven les plaques d’aïllament tèrmic per a situar els seus ruscos. Així a poc a poc havien anat envaint la teulada i ocupant l’espai que, per defecte, tenen les plaques d’aïllament tèrmic situades sota de la impermeabilització i les teules. L’ocupació era tant intensa que en una superfície aproximada de 1 m2 podíem trobar entre 7-8 ruscos de la mida de 15 centímetre de diàmetre aproximadament
Les causes d’aquest problema, d’índole biològica, va ser degut a que les teules estaven malament encadellades des de l’origen la qual cosa va facilitar l’aparició de petites escletxes i forats que va ser aprofitat per les vespes i va permetre la seva colonització massiva.
Com que s’havia d’aixecar gran part de la coberta per retirar els ruscos, s’ha aprofitat per refer la coberta aprofitant al màxim les teules originals, però aquesta vegada encadellant adequadament les teules. Per garantir la impermeabilització, s’ha col·locat una nova capa de Butiral, a sobre de la existent que no estava punxonada ni patia filtracions d’aigua.
Fa 15 anys es va refer la teulada de l’edifici annex al Centre d’Informació del Parc i es van endegar un seguit d’actuacions per transformar-lo i millorar les seves prestacions, i així poder ubicar la central del Dispositiu de Prevenció i Detecció d’Incendis.

 

Moment de la intervenció. Font: CPNSC

CPNSC, 9 de setembre de 2015
 

compartir