-- 12/11/2019

Els dies 28 i 29 d’Octubre una delegació de 10 persones varen fer una visita tècnica al Parc per tal de conèixer un projecte molt similar al seu, però amb més de 30 anys de consolidació i experiència. La visita es va desenvolupar en un marc d’aprenentage i intercanvi d’experiències

Membres del Consell Executiu de l’Associació de Municipis del Parque das Serras do Porto, Sr. Marco Martins (President), Alexandre Almeida (Vocal) i José Manuel Ribeiro (Vocal) amb Pilar Díaz (Vicepresidenta Executiva del Consorci del Parc Natural de Collserola

La delegació estava formada pels alcaldes dels 3 municipis amb territori al Parc (Gondomar, Paredes i Valongo) així com directius i tècnics de les respectives àrees de planejament urbanístic, gestió forestal i medi ambient.

L’interès de la visita és degut a la similitud d’ambdós projectes, massissos muntanyencs immersos en un entorn metropolità.

El Parque das Serras do Porto és un espai protegit de 6.000 ha immers en la Gran Àrea Metropolitana d’Oporto, que aplega 17 municipis i una població de 1.760.000 habitants amb una superfície 2.038,88 km². El Parc té una posició estratègica a l’àrea metropolitana tant pels seus valors naturals i culturals com pels serveis ecològics que ofereix, i així com per la seva proximitat a nuclis urbans, importants rutes de comunicació i circuits turístics.

Va ser creat fa poc més de 3 anys i es va constituir com a òrgan gestor l’Associació de municipis Parque das Serras do Porto. Els seus alcaldes són President i Vocals respectivament del Consell executiu.

El parc Serras do Porto té com a objectiu la preservació dels seus sistemes naturals, el paisatge i el patrimoni, però alhora compaginant-ho amb les expectatives i les necessitats de les persones que hi viuen o en depenen. Per aquest motiu desenvolupen una gestió integrada i participativa de manera que aquest paisatge protegit segueixi essent un actiu per a tots els implicats.

Durant la visita es va visitar diferents espais i equipaments del Parc on es va explicar les línies de gestió, així com els dos centres de visitants, el Centre d’Informació i el Centre d’Educació Ambiental del Parc, a Can Coll.

La visita va concloure amb una invitació per part del parc homònim portuguès d’acollir una representació de Collserola per tal de conèixer el seu projecte i continuar l’intercanvi d’experiències.

Aquest és una mostra més de la implicació de les ciutats europees en la integració i protecció dels seus espais naturals com a part consubstancial de les mateixes.

compartir