Casino de la Rabassada

Municipi: Sant Cugat del Vallès
Data: Segle XIX
Època: Moderna
Tipologia: Complex lúdic
Estat de conservació: Ruïnes
Visita guiada?: No

Inaugurat el juliol de 1911 el projecte va ser realitzat per l’arquitecte Andreu Audet puig el 1910. Es va construir al costat de l’Hotel de la Rabassada inaugurat el 1899. La sala de joc va ser tancada per imposició governativa l’any 1912 però les altres dependències, hotel, restaurant i atraccions van seguir fins a finals dels anys vint.