Es publica la diagnosi tècnica de l’activitat agrària a Collserola realitzada durant el 2016 amb la participació dels productors del Parc. 

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en col·laboració amb l'associació Arran de Terra, va iniciar l’any 2016 un procés participatiu amb els productors per identificar els reptes als que han de fer front els projectes de producció agrària que operen en l'àmbit del parc, i per definir actuacions que afavoreixin la viabilitat dels projectes actuals, així com la recuperació de l'activitat agrària a la Serra.

El resultat d’aquest treball és la ‘Diagnosi tècnica: Les experiències de producció agrària del Parc Natural de la Serra de Collserola’ que es va presentar a finals de maig i que es pot consultar al següent enllaç: https://parcnaturalcollserola.cat/pages/DLAeCollserola

La diagnosi tècnica es va realitzar a partir dels resultats de les entrevistes a 12 productors que operen en l'àmbit del parc, de la realització d’una sessió participativa de retorn, discussió, validació i enriquiment dels resultats i de la consulta a fonts d'informació secundàries (informes i dades que ja existeixen sobre la qüestió).

Aquest procés s’ha realitzat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la Diputació de Barcelona.

Actualment ja s’està treballant en la segona fase del projecte que té per objectiu definir una diagnosi del sistema alimentari de Collserola i un Pla d’Acció participatiu amb un ventall més ampli d’actors,  relacionats amb el sistema alimentari del parc i els municipis que en formen part. En aquest procés la pagesia ha de tenir un paper central i actualment està treballant mitjançant diverses comissions de treball en els principals reptes que afecten l’activitat agrària al parc de Collserola.

Alhora, està previst que les dades bàsiques de les característiques dels projectes productius siguin publicades en un “Catàleg de la pagesia de Collserola”, amb l’objectiu de donar a conèixer els projectes i productes que s'elaboren en l'àmbit del parc.

Les zones agrícoles tenen un paper bàsic en la conservació dels espais naturals protegits, tant pel que fa a la biodiversitat que aporten, pel seu paper en la configuració del paisatge, com pels serveis ecosistèmics que brinden. Són essencials, doncs, per a la sostenibilitat ecològica, econòmica i social del territori. En el cas dels espais naturals periurbans, com Collserola, l’activitat agroecològica té algunes característiques pròpies: nombre molt reduït de persones que s’hi dediquin de forma professional, produccions de mida petita i un sector primari desarticulat (sense infraestructura agrària). Però sobretot destaca la important pèrdua de terres agràries a causa de l’abandonament, la industrialització o la urbanització. Aquesta reducció dels conreus és un dels factors més negatius per a la pervivència dels valors naturals del Parc de Collserola.

El document Fases del procés (Font: Arran de terra)
Camps de Can Domènec (Autor: Joan Vilamú )

 

Més informació:

 

CPNSC, 7/06/2017

compartir