Les condicions meteorològiques adverses d’aquest any s’han traduït en un important increment del nombre d’incendis i d’hectàrees cremades al conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Durant els mesos en què el risc d’incendi augmenta s’activa el Dispositiu de Prevenció d’Incendis forestals (DPI) a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Aquest dispositiu està coordinat pel Consorci del Parc Natural de Collserola. Aquest 2015 la campanya es va iniciar el 2 de juny i va finalitzar el 13 de setembre. Durant aquest període han estat actius els punts de vigilància fixa des de les torres d’aguait del Parc i àrees properes (tretze punts), el dispositiu de vigilància mòbil i la central de coordinació de tot el dispositiu de l’AMB situada a la seu dels Serveis Tècnics del Parc.

Si l’any 2014 va ser un any amb pocs incendis, gràcies a unes condicions meteorològiques favorables, el 2015 ha estat tot al contrari. L’estiu va començar amb un important foc al Parc Natural, a la carretera d’Horta a Cerdanyola —entre el barri de la Font del Gos i la carena de Can Ferrer—. Va ser de gran espectacularitat, cremant un total 19,7 ha de zona de matoll. Un nombre molt alt tenint en compte que l’any anterior, en tota la campanya, es van cremar a Collserola 2,55 ha.

L’incendi va afectar una zona on es donen focs recurrents, el darrer va ser el 2006, i gairebé coincideixen en la seva extensió i límits. Així doncs, estem parlant d’una àrea on la vegetació està adaptada als incendis forestals i les espècies vegetals adopten diferents sistemes de supervivència, unes espècies com el gènere Cistus o Pinus aprofiten per llançar llavors i germinar en els propers mesos, mentre que altres com Quercus, Chamaerops, Rhamnus… rebrotaran de soca. Aquesta capacitat de rebrot de la vegetació ja es pot apreciar actualment, sis mesos després del foc.

Les condicions meteorològiques extremes d’aquest estiu han fet decretar el Pla Alfa, nivell 2 —sobre una escala de 3—, 25 dies. Aquesta situació continuada de sequera i  temperatures altes ha significat un increment del nombre d’incendis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona respecte de la mitjana dels últims vint-i-cinc anys. Així, en el conjunt de tota l’àrea, s’han produït 107 focs amb un total de 41 ha cremades (173% més que el 2014 i un 27% més que el 2013).

Cal fer esment que els Serveis Tècnics del Parc treballen durant tot l’any per disminuir al màxim les causes que provoquen els incendis. Així, es realitzen campanyes informatives, s’actua sobre el terreny per reduir la combustibilitat, es fa el manteniment dels camins de la xarxa bàsica i dels punts d’aigua, es neteja la brossa dels marges de carreteres i camins i es fa el seguiment de les línies elèctriques que travessen el Parc.

Dades a desembre del 2015

SECTOR

Nre. focs

Sup. total (ha)

Sup. matoll (ha)

Sup. arbrada (ha)

Collserola

34

23

21

2

Garraf

34

8

6

2

Marina

20

7

6

0

Vallès

19

4

3

0

TOTAL AMB

107

41

37

5

Mitjana (1990 – 2015) = 100 incendis i 91 ha de superfície total

 

Més informació:

 

CPNSC, 18/01/2016

compartir