En data 12 de desembre de 2016 va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Consultiu. Entre d’altres aspectes, en el si de la reunió es va informar i debatre al voltant de la modificació de determinats preceptes de les Ordenances del Parc pel que fa a les activitats col.lectives, així com una proposta d’ordenança municipal de regulació d’ús de la bicicleta.

Fruit d’un altre debat, els membres del Consell van adoptar un acord en virtut del qual van demanar a la Generalitat de Catalunya que només s’acceptés l’activitat cinegètica al Parc de Collserola per a la regulació de poblacions d’espècies d’animals que s’han sobredimensionat o que s’han descontrolat; que se n’informés suficientment; que se senyalitzés i que es comuniqués amb suficient entitat o contundència perquè la gent n’estigui assabentada; i que s’elaboressin estudis al respecte.

També es va comptar amb l’aportació de la Sra. Laura Diéguez, en representació de CCOO, que va presentar el projecte d’adaptació al canvi climàtic Life Clinomics, promogut per la Diputació de Barcelona.