En data 16 de desembre de 2015, va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Consultiu. En aquesta reunió, es va generar un debat al voltant de les activitats físico-esportives al Parc, a partir d’un document tècnic regulador d’aquestes pràctiques, que la cap del Servei d’Ús Públic, Sra. Isabel Raventós, va sotmetre a la consideració dels membres del Consell, en el marc d’un procés de cerca de consens amb les entitats i els agents implicats.

També es va fer referència, entre d’altres assumptes, a diverses intervencions adreçades a millorar els acabats de les zones de contacte entre el Parc i la ciutat i, concretament, a una obra al camí de Can Castellví, referida pel cap del Servei de Projectes i Obres, Sr. Josep Mascaró.