En data 14 de desembre de 2017 va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Consultiu. Entre altres aspectes, en el si de la reunió es va informar sobre els temes següents: s’actualitzà la informació sobre la Pedrera Berta, la Sra. Isabel Raventós (Cap del Servei d’Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental del Consorci) presentà la nova campanya Collserola, Territori Vital, se celebrà el nou conveni amb Endesa per reduir 40 km de cablejat aeri dins del Parc (un 200% més dels reduïts fins a la data), es valorà l’impacte positiu del buidatge del pantà de Vallvidrera en la població d’amfibis i, finalment,

Arran de Terra explicà els avenços en la promoció de la transició ecològica de Collserola.

L’ADENC i la Federació d’Ecologistes de Catalunya van presentar una moció sobre la redacció del nou Pla Director del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. La Plataforma Cívica de Defensa de Collserola, juntament amb l’ADENC, traslladà les conclusions de la Fiscalia de Medi Ambient sobre el projecte d’obres de canalització de gas que havia de transcórrer pel parc, en àmbit de la xarxa Natura 2000. Aprofiten per reivindicar les potencialitats de l’instrument d’avaluació d’impacte ambiental.

Finalment, es va informar sobre l’admissió de l’Associació Can Pujades com a membre del Consell Executiu, en entendre que el seu projecte sobre horts rurals aporta una especificitat i aplicabilitat al Parc de Collserola. Es corregeix, per tant, la inadmissió primera per part de la Comissió Executiva.