En la sessió ordinària del 2 de juliol de 2019, es va presentar l’avantprojecte d’accés a la Font del Bacallà des de Can Gener i la II fase del Projecte de restauració de fonts al terme municipal de Barcelona. També es van aprovar per unanimitat dues propostes de les entitats membres. En virtut d’una d’elles, en forma de moció, es va demanar l’agilització en l’aplicació de mesures de control de l’ús de la bicicleta al Parc amb caràcter d’urgència i es va emplaçar els ajuntaments consorciats a tramitar de forma urgent l’aprovació definitiva d’una proposta d’ordenança per a la regulació de la circulació de bicicletes. L’objecte de l’altra proposta va ser la derogació, en l’àmbit del Parc, de l’article 8 activitat b de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona, que prohibeix la pràctica de l’activitat ramadera en aquest terme municipal.