El 26 de juny de 2014 es va dur a terme una sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l’estiu de 2014.

En el decurs de la sessió, els membres de l’equip redactor del Pla Especial del Parc Natural de la Serra de Collserola, Srs. Albert Beltran, Antoni Alarcón i Antoni Farrero, van referir l’estat de desenvolupament del Pla i van respondre les consultes que els van formular els membres del Consell. En aquest mateix context, el biòleg, Sr. Josep Lascurain, va explicar la metodologia a utilitzar en l’elaboració d’un mapa d’usos recreatius al Parc, estudi que s’emmarca en la redacció del Pla citat.

Un altre aspecte rellevant que es va abordar durant la sessió, a petició de l’Associació Cerdanyola Via Verda, va ser l’estat del bosc de Can Catà a partir de l’execució, l’any 2012, del Pla Tècnic de Gestió Forestal (PTGF) de la finca.