Santa Creu d'Olorda

MUNICIPI: Barcelona
SEGLE: Segle XI
TIPOLOGIA: Medieval
ESTAT_CONS:

Conjunt d’edificacions format per l’església, el cementiri i la casa rectoral, situat a la carretera que puja de Molins de Rei a Vallvidrera. L’església està documentada el 1032, però la primera notícia d’aquest indret es troba en un document de finals del segle X. Les restes preromàniques que s’hi troben posen en evidència la seva antiguitat.

Durant el període romànic es van afegir a l’interior unes capelles laterals i s’allargà la nau, que es va cobrir amb una volta de canó. Posteriorment s’hi van fer diferents reformes i finalment, el 1632, es va bastir l’actual campanar i la portalada principal. El topònim d’Olorda és un mot preromà de possible origen basc que significa ?camí dels vedells’.