Actuacions forestals per millorar els boscos davant l’afectació de la sequera persistent

La sequera persistent està afectant intensament els boscos de la serra i el Consorci treballa per tal que la vegetació pugui adaptar-se a aquest…


Obres a Can Borni per reduir els consums i millorar les condicions de l’equipament

Fins al gener de 2024, el Consorci està executant obres de rehabilitació a diferents espais i instal·lacions de l'edifici de Can Borni per millorar…


Memòria de gestió del Consorci 2022

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha renovat la seva memòria de gestió anual per fer-la més sintètica, visual i entenedora.


El Curs al Parc és una eina de treball que posa a l’abast dels centres docents els recursos que ofereix el Parc Natural de la Serra Collserola.

Consultar

Seu electrònica

Perfil del contractant

Facturació e

Taulell d’anuncis

Tràmits

Convocatòries de selecció

Bústia

Mapa