Resultats dels darrers estudis de fauna al Parc Natural

Al Parc Natural es fa el seguiment a llarg termini de diversos paràmetres biològics, entre els quals hi ha l’estudi de la dinàmica de les poblacions…


Spirax Sarco continua el seu mecenatge per recuperar el patrimoni de la Torre Abadal

La setmana passada, personal de l'empresa Spirax Sarco va fer una visita amb tècnics del Consorci per veure els resultats de les actuacions de…


Tallada preventiva per motius de seguretat d’arbres secs i debilitats per plagues al Baixador de Vallvidrera

El dilluns 12 de febrer s’inicia als boscos del Baixador de Vallvidrera la tallada i retirada d'uns 200 arbres morts amb risc de caiguda afectats per…


El Curs al Parc és una eina de treball que posa a l’abast dels centres docents els recursos que ofereix el Parc Natural de la Serra Collserola.

Consultar

Seu electrònica

P. del contractant

Facturació e

Taulell d’anuncis

Tràmits

Convocatòries de selecció

Bústia

Mapa