A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

EXP. 2017/094-AC

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE L’EQUIPAMENT INFORMÀTIC DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA, ANY 2018

 

Estat de la licitació

Obert

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2017/094-AC

 

Objecte del contracte

Contractació del servei d’assistència tècnica i manteniment preventiu i correctiu de l’equipament informàtic del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, any 2018.

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Barcelona (vegeu plec de condicions tècniques)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Pressupost de la licitació

El pressupost màxim de licitació es fixa en la quantitat de 35.500,00 euros, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No s’exigirà la constitució de garantía provisional.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: 7 de desembre de 2017

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona-Tel. 93 280 06 72) en horari de 9:30 a 15 hores. També es poden enviar per correu (Vegeu plec de clàusules administratives particulars).

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Tindrà lloc el proper dimecres, 13 de desembre de 2017, a les 9:15h.

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Tindrà lloc el proper dimecres, 20 de desembre de 2017, a les 10:00h.

Publicació als diaris oficials

BOPB Data de publicació 21/11/2017

Anunci de licitació al BOPB

 

Altres informacions

Pàgina web on figuren les informacions relatives a la convocatòria : www.parcnaturalcollserola.cat

 

Despeses d’anuncis

L’import  màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present contractació, que haurà d’abonar el contractista, serà de cinc-cents euros (500)

 

Documentació associada

Plec  de condicions tècniques

Plec de clàusules administratives particulars.

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

MAPA WEBCONTACTEAVISOS LEGALS

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.