Programa que promou i fa possible la col·laboració del teixit associatiu en la divulgació, la conservació i la millora del patrimoni del Parc Natural mitjançant actuacions periòdiques o puntuals.

Hi ha moltes entitats i associacions amb característiques, objectius i motivacions diferents, que centren les seves activitats en temes molts diversos en relació al Parc. N’hi ha que tenen tot Collserola com a territori de referència, mentre que d’altres estan vinculades a una zona o territori concret.

Moltes d’elles col·laboren amb el Consorci en la difusió dels valors del Parc, i contribueixen a la conservació del seu patrimoni, mitjançant la realització d’actuacions que realitzen sempre amb l’assessorament i el seguiment tècnic necessari. Aquest treball conjunt és important per construir entre tothom, personal tècnic i ciutadania, un espai de coneixement mutu i treball conjunt.

D’aquesta manera es poden sumar esforços i crear complicitats que són essencials per a la bona divulgació dels valors del Parc, i en general, per a la seva gestió.

Per fer-ho realitat, el personal tècnic del Consorci i les persones representants de cada entitat acorden com es pot dur a terme la col·laboració. En funció de les possibilitats i dels interessos de cadascuna, aquesta es concretarà mitjançant la realització d’activitats puntuals o periòdiques.

En el segon cas, el Consorci i l’entitat acordaran el contingut del projecte de col·laboració que serà el marc de treball conjunt, i establiran el pla de treball anual o de curs (en el cas de grups de l’àmbit escolar o del lleure).

Actuacions Puntuals.

Es tracta d’actuacions d’un dia o matí. Hi ha entitats que per diferents raons, només volen fer actuacions aïllades, que sovint coincideixen amb la celebració d’algun esdeveniment especial al seu municipi, a l’àmbit català o a l’europeu, com la Setmana de la Natura, la Setmana cultural o el Let’s clean up Europe!, en què volen participar, i ho volen fer al Parc.

Actuacions periòdiques

Poden girar al voltant d’un tema o àmbit de la gestió, o bé estar relacionades en la millora d’un espai o zona que l’entitat “apadrina”.

En qualsevol de les opcions, el Consorci i l’entitat elaboren un projecte de col·laboració que serà el marc de treball conjunt, i on s’estableixen els àmbits o temes que es tractaran, el funcionament, la formació, els recursos i materials necessaris, la divulgació i el seguiment.

Un cop acordat el projecte, es consensua el programa de treball anual o de curs (en el cas de grups de l’àmbit escolar o del lleure) que recull entre d’altres coses:  el contingut de les actuacions, el calendari, l’organització, els recursos i materials necessaris i com es farà el seu seguiment i valoració.

Si l’entitat i el Consorci hi estan d’acord, se signa un conveni de col·laboració temporal.

Com es concreta la col·laboració

Les col·laboracions es concreten en la realització d’actuacions que varien en funció de les característiques de l’entitat: municipi i àmbit al que pertany, interessos, edat de les persones participants, disponibilitat, etc. Totes elles tenen com a objectiu contribuir de forma concreta en la conservació i la millora del Parc, i la majoria no requereixen d’un coneixement o d’una especialització previs.

També hi ha entitats especialistes que justament centren la seva col·laboració en fer aportacions en el seu àmbit de coneixement. 

En tots els casos es procura que serveixin per a què les persones participants coneguin millor l’àmbit en què col·laboren i la gestió que se’n fa.

Tipologies d’actuacions que es desenvolupen

Les actuacions que fan les entitats estan relacionades amb els següents àmbits:

Tasques de suport als tècnics del Parc en l’atenció al visitant
 • Divulgació de les bones pràctiques en l’ús del Parc
 • Observació i registre de l’ús del Parc
Tasques de col·laboració en el manteniment i la millora del Parc

1. Relacionades amb els sistemes naturals com:

 • Seguiment i manteniment d’antigues repoblacions i petites plantacions
 • Seguiment i control de la distribució de plantes exòtiques invasores
 • Seguiment de l’evolució d’una zona cremada i reposició dels arbres cremats
 • Seguiment de la distribució i l’estat de les espècies de flora prioritària i d’interès local
 • Seguiment de l’estat dels arbres singulars del Parc
 • Control i manteniment de les aigüeroles
 • Seguiment de la fauna del pantà
 • Col·locació i seguiment de caixes niu per a ratpenats

2. Relacionades amb els elements construïts

 • Catalogació i manteniment dels espais fontinals
 • Catalogació i manteniment d’elements de pedra seca: barraques de vinya, murs, etc.

3. Relacionades amb l’ús del Parc

 • Recuperació i condicionament d’espais
 • Eliminació de trialeres o corriols innecessaris
 • Revisió i manteniment de la senyalització dels itineraris a peu
 • Recollida i classificació de deixalles

Una proposta que va més enllà del moment de l'actuació

De forma paral·lela a la realització de les actuacions concretes, el programa Col·laborem amb el Parc té també altres components igual d’importants:

 • La formació. És un dels eixos de treball del programa.
  • Amb cada entitat, en relació al projecte de col·laboració i a  les tasques concretes que realitza, i que varia en funció de si l’entitat n’és especialista o no.
  • Amb totes elles, perquè estiguin al dia dels projectes i els temes que comporta la gestió del Parc. Només així podran divulgar-los i col·laborar a tirar-los endavant. Les trobades de la Taula d’Entitats Col·laboradores amb el Parc són un bon moment per tractar-los.
 • El coneixement mutu entre les entitats i l’intercanvi d’informació i opinions entre representants d’entitats i el Consorci, sobre què podem fer entre tothom, pel Parc. .

Per aconseguir tots aquests objectius es va crear La Taula d’Entitats Col·laboradores amb el Parc. Les trobades de la Taula, que es realitzen al llarg de l’any, serveixen per conèixer entitats i projectes, i compten amb activitats de formació i moments d’intercanvi i reflexió.

Entitats i projectes en marxa

Entitats col·laboradores (dades del 2021)

Entitats que van desenvolupar activitats durant l’any 2021:

Centre educatius o del món del lleure (dades anys 2021)

Centres educatius que van desenvolupar activitats durant l’any 2021:

 • Centre Cruïlla: tasques de difusió i de manteniment del patrimoni de la zona del Parc natural de Ciutat Meridiana.
 • E. FEDAC Cerdanyola: tasques de difusió i de manteniment del patrimoni de la zona de Can Catà i espais propers a Cerdanyola del Vallès.
 • E. Gravi: apadrinament de la zona de Can Soler i font del Bacallà. Realització de diverses tasques de divulgació i manteniment.
 • INS. Barri Besòs: apadrinament de la zona de la font del Gos. Tasques de difusió i manteniment d’aquest espai.
 • INS. Bernat el Ferrer: apadrinament de la zona de la riera Bonet i Castellciuró. Tasques  de divulgació i manteniment del patrimoni d’aquesta zona.
 • INS Rubió i Tudurí: Projecte de col·laboració en la difusió dels valors del PN i dels seus espais naturals i construïts. Diverses tasques

 

Actuacions puntuals

 

Agrupament Escolta Pau Casals, BCN Activa, CE. Molina, Escola Americana, Escola Montserrat, Escola Pineda, Escola Projecte, Escola Urgell, Escola Xiprers, Escola Betània-Patmos, Fundació Absis, Institut Bernat Metge, Institut Comas i Solà, Institut Doctor Puigvert, Institut l’Alzina, Institut Lluís de Requesens, Institut Maria Espinalt, PFI Vall d’Hebron i St. George School.

Vols més informació sobre els programes de participació?

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic participacio@parccollserola.net