Programa que promou i fa possible la col·laboració del teixit associatiu en la divulgació, la conservació i la millora del patrimoni del Parc Natural mitjançant actuacions periòdiques o puntuals.

Hi ha moltes entitats i associacions amb característiques, objectius i motivacions diferents, que centren les seves activitats en temes molts diversos en relació al Parc. N’hi ha que tenen tot Collserola com a territori de referència, mentre que d’altres estan vinculades a una zona o territori concret.

Moltes d’elles col·laboren amb el Consorci en la difusió dels valors del Parc, i contribueixen a la conservació del seu patrimoni, mitjançant la realització d’actuacions que realitzen sempre amb l’assessorament i el seguiment tècnic necessari. Aquest treball conjunt és important per construir entre tothom, personal tècnic i ciutadania, un espai de coneixement mutu i treball conjunt.

D’aquesta manera es poden sumar esforços i crear complicitats que són essencials per a la bona divulgació dels valors del Parc, i en general, per a la seva gestió.

Per fer-ho realitat, el personal tècnic del Consorci i les persones representants de cada entitat acorden com es pot dur a terme la col·laboració. En funció de les possibilitats i dels interessos de cadascuna, aquesta es concretarà mitjançant la realització d’activitats puntuals o periòdiques.

En el segon cas, el Consorci i l’entitat acordaran el contingut del projecte de col·laboració que serà el marc de treball conjunt, i establiran el pla de treball anual o de curs (en el cas de grups de l’àmbit escolar o del lleure).

Actuacions Puntuals.

Es tracta d’actuacions d’un dia o matí. Hi ha entitats que per diferents raons, només volen fer actuacions aïllades, que sovint coincideixen amb la celebració d’algun esdeveniment especial al seu municipi, a l’àmbit català o a l’europeu, com la Setmana de la Natura, la Setmana cultural o el Let’s clean up Europe!, en què volen participar, i ho volen fer al Parc.

Actuacions periòdiques

Poden girar al voltant d’un tema o àmbit de la gestió, o bé estar relacionades en la millora d’un espai o zona que l’entitat “apadrina”.

En qualsevol de les opcions, el Consorci i l’entitat elaboren un projecte de col·laboració que serà el marc de treball conjunt, i on s’estableixen els àmbits o temes que es tractaran, el funcionament, la formació, els recursos i materials necessaris, la divulgació i el seguiment.

Un cop acordat el projecte, es consensua el programa de treball anual o de curs (en el cas de grups de l’àmbit escolar o del lleure) que recull entre d’altres coses:  el contingut de les actuacions, el calendari, l’organització, els recursos i materials necessaris i com es farà el seu seguiment i valoració.

Si l’entitat i el Consorci hi estan d’acord, se signa un conveni de col·laboració temporal.

Com es concreta la col·laboració

Les col·laboracions es concreten en la realització d’actuacions que varien en funció de les característiques de l’entitat: municipi i àmbit al que pertany, interessos, edat de les persones participants, disponibilitat, etc. Totes elles tenen com a objectiu contribuir de forma concreta en la conservació i la millora del Parc, i la majoria no requereixen d’un coneixement o d’una especialització previs.

També hi ha entitats especialistes que justament centren la seva col·laboració en fer aportacions en el seu àmbit de coneixement. 

En tots els casos es procura que serveixin per a què les persones participants coneguin millor l’àmbit en què col·laboren i la gestió que se’n fa.

Tipologies d’actuacions que es desenvolupen

Les actuacions que fan les entitats estan relacionades amb els següents àmbits:

Tasques de suport als tècnics del Parc en l’atenció al visitant
 • Divulgació de les bones pràctiques en l’ús del Parc
 • Observació i registre de l’ús del Parc
Tasques de col·laboració en el manteniment i la millora del Parc

1. Relacionades amb els sistemes naturals com:

 • Seguiment i manteniment d’antigues repoblacions i petites plantacions
 • Seguiment i control de la distribució de plantes exòtiques invasores
 • Seguiment de l’evolució d’una zona cremada i reposició dels arbres cremats
 • Seguiment de la distribució i l’estat de les espècies de flora prioritària i d’interès local
 • Seguiment de l’estat dels arbres singulars del Parc
 • Control i manteniment de les aigüeroles
 • Seguiment de la fauna del pantà
 • Col·locació i seguiment de caixes niu per a ratpenats

2. Relacionades amb els elements construïts

 • Catalogació i manteniment dels espais fontinals
 • Catalogació i manteniment d’elements de pedra seca: barraques de vinya, murs, etc.

3. Relacionades amb l’ús del Parc

 • Recuperació i condicionament d’espais
 • Eliminació de trialeres o corriols innecessaris
 • Revisió i manteniment de la senyalització dels itineraris a peu
 • Recollida i classificació de deixalles

Una proposta que va més enllà del moment de l'actuació

De forma paral·lela a la realització de les actuacions concretes, el programa Col·laborem amb el Parc té també altres components igual d’importants:

 • La formació. És un dels eixos de treball del programa.
  • Amb cada entitat, en relació al projecte de col·laboració i a  les tasques concretes que realitza, i que varia en funció de si l’entitat n’és especialista o no.
  • Amb totes elles, perquè estiguin al dia dels projectes i els temes que comporta la gestió del Parc. Només així podran divulgar-los i col·laborar a tirar-los endavant. Les trobades de la Taula d’Entitats Col·laboradores amb el Parc són un bon moment per tractar-los.
 • El coneixement mutu entre les entitats i l’intercanvi d’informació i opinions entre representants d’entitats i el Consorci, sobre què podem fer entre tothom, pel Parc. .

Per aconseguir tots aquests objectius es va crear La Taula d’Entitats Col·laboradores amb el Parc. Les trobades de la Taula, que es realitzen al llarg de l’any, serveixen per conèixer entitats i projectes, i compten amb activitats de formació i moments d’intercanvi i reflexió.

Entitats i projectes en marxa

Entitats (dades del 2019)

Entitats i els projectes de col·laboració que van desenvolupar durant el 2019:

 • AVV St. Maria Vallvidrera- Mas Sauró: apadrinament de la zona de Sta. Maria de Vallvidrera i Mas Sauró. Realització de diverses tasques de divulgació i manteniment.
 • C.A. Running: apadrinament de la font de la Llet.
 • Collserola Verda: diverses tasques de divulgació i manteniment per tot el Parc Natural.
 • DEPANA GAF: tasques de divulgació dels valors del PN, de seguiment i manteniment de diverses repoblacions. Seguiment i control de planes exòtiques.
 • F. Ciutat i Valors: diverses tasques de divulgació i manteniment del patrimoni de tot el Parc Natural.
 • F. Tres Turons: apadrinament de la zona de Can Soler i font del Bacallà. Realització de diverses tasques de divulgació i manteniment.
 • Fes Fonts Fent Fonting: diverses tasques per tot el Parc Natural relacionades amb la divulgació i el manteniment de les fonts del PN.
 • La Horda: apadrinament de la zona de la font de la Vinya. Realització de diverses tasques de divulgació i manteniment.
 • WWF Barcelona: tasques de divulgació, seguiment i manteniment de la petita plantació de Sant Pere Màrtir.

Actuacions puntuals

AVV Mas Llui, AVV Montbau, Club Alpino de Barcelona, Grodema, ITA. Salut mental, Moviment per la Pau, Nova Acròpolis, Òmnium Cultural d’Esplugues i SE. Foment martinenc.

Centre educatius o del món del lleure (dades curs 2018-19)

Centres educatius i projectes de col·laboració que van desenvolupar durant el 2019:

 • AEiG Martin Luther King: tasques de difusió dels valors del PN i de manteniment del patrimoni de la vall de Sant Just.
 • Centre Cruïlla: tasques de difusió i de manteniment del patrimoni de la zona del Parc natural de Ciutat Meridiana.
 • E. FEDAC Cerdanyola: tasques de difusió i de manteniment del patrimoni de la zona de Can Catà i espais propers a Cerdanyola del Vallès.
 • E. Gravi: apadrinament de la zona de Can Soler i font del Bacallà. Realització de diverses tasques de divulgació i manteniment.
 • E. Pare Damià: apadrinament de la zona del pantà de Vallvidrera. Tasques de difusió i manteniment dels diferents elements de patrimoni d’aquest espai.
 • E. Ramon Fuster: apadrinament de la font del Funicular. Tasques de difusió i manteniment d’aquest espai.
 • Fundació Collserola: apadrinament de la font del Funicular. Tasques de difusió i manteniment d’aquest espai.
 • INS. Barri Besòs: apadrinament de la zona de la font del Gos. Tasques de difusió i manteniment d’aquest espai.
 • INS. Bernat el Ferrer: apadrinament de la zona de la riera Bonet i Castellciuró. Tasques  de divulgació i manteniment del patrimoni d’aquesta zona.
 • INS Gorgs: tasques de difusió i de manteniment del patrimoni de la zona de Can Catà i espais propers a Cerdanyola del Vallès.
 • INS Rubió i Tudurí: Projecte de col·laboració en la difusió dels valors del PN i dels seus espais naturals i construïts. Diverses tasques.

Actuacions puntuals

AMPA de l’escola Isabel de VillenaE. Pineda, INS. Angeleta Ferrer, ESN Erasmus i Oak House School.

Vols més informació sobre els programes de participació?

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic participacio@parccollserola.net