La gestió del medi natural és una eina per a la conservació i actuació sobre els sistemes naturals del Parc.