L’activitat agrària que realitza la pagesia de Collserola és fonamental per la conservació del mosaic agroforestal, el paisatge i la biodiversitat de la serra. Gràcies a la seva intervenció al territori, es garanteixen una sèrie de serveis ecosistèmics que contribueixen a la salut del Parc i dels municipis que l’envolten: manteniment d’espais oberts per a la prevenció d’incendis, millora de la fertilitat del sòl, augment de l’agrobiodiversitat, provisió d’aliments locals i de qualitat, etc.

 

Aquests valors queden en molts casos invisibilitzats, malgrat la significativa aportació que fan a la societat i al medi i l’estalvi monetari que suposen respecte a la contractació pública per al manteniment i gestió d’espais forestals.

 

El Contracte Agrari de Collserola (CAC) és una eina de remuneració econòmica pels serveis que ofereix la pagesia al Parc a través d’una convocatòria de pagaments específica, oberta a tots els projectes professionals dedicats al sector primari del Parc i l’espai funcional. Amb ell, a més, es pretén fomentar una millora de les pràctiques agroramaderes i la transició agroecològica de l’activitat agropecuaria al Parc.

La tercera convocatòria del Contracte Agrari pretén continuar amb el suport brindat a les edicions prèvies a la petita i mitjana pagesia de Collserola. Aquest any, el CAC estarà dotat amb 90.000€, que suposa 15.000€ més que els anys anteriors, amb recursos propis del Consorci.

Més informació: Convocatòria Contracte Agrari Collserola (CAC) 2024

2023 Segona edició del CAC

L’any 2023 es presenta la nova edició del CAC, amb diverses millores respecte a la convocatòria anterior, en els àmbits de l’adequació de la documentació, llegibilitat i materials de suport, així com a les actuacions reconegudes. En aquesta nova convocatòria, es compensen actuacions vinculades amb els serveis ecosistèmics, l’impacte sociolaboral i la millora de la infraestructura agrària.

A partir d’aquest any 2023, el CAC està dotat íntegrament de recursos propis del Consorci.

> Convocatòria de la segona edició del CAC.

2022 Primera edició del CAC

En l’assemblea general del 19 de maig s’aproven les bases i la convocatòria per fer realitat el Contracte Agrari. Durant l’any 2022 es va dur a terme la primera edició del CAC, que va permetre testar-ne el funcionament. Posteriorment es va realitzar una avaluació per corregir i millorar la proposta, de la mà de la pagesita de Collserola i l’equip tècnic del projecte, amb l’objectiu d’esdevenir una eina estructural per a la Transició Agroecològica del Parc. Fruit d’aquesta avaluació, es va elaborar l’informe de valoració del CAC 2022, que pretén sistematitzar els aprenentatges de la convocatòria i facilitar un recurs per altres territoris que tinguin interés en replicar aquesta eina de suport a la pagesia.

En aquesta edició, es van presentar 21 projectes productius, dels quals 16 van obtenir l’ajut, amb una mitjana de 3.844,08 € d’aportacions individuals. S’ha esgotat un total de 61.505,26 €, dels quals 14.390,00 € s’han destinat a la instal·lació de tanques cinegètiques.

> Convocatòria de la primera edició del CAC.

Consulteu l’informe Avaluació de la primera convocatòria del Contracte Agrari de Collserola 2022

2020 i 2021 Disseny participatiu del Contracte Agrari de Collserola

Al llarg del 2020 i el 2021, s’ha realitzat un procés participatiu de disseny d’aquest ajut amb el finançament aconseguit a través la subvenció «Ajuts a la cooperació per a la innovació» del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i FEADER sol·licitat per la cooperativa L’Olivera, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i l’Associació Collserola Pagesa, conformada en aquell moment per 12 pagesos i pageses de Collserola. Hi van col·laborar la cooperativa Arran de Terra, l’IERMB i la UB i els ajuntaments dels municipis del Parc..

Es van realitzar 2 sessions plenàries amb tots els agents participants, 1 reunió del grup de treball de les administracions públiques, 1 reunió del grup de treball de l’acadèmia i 3 reunions del grup de treball de la pagesia.

En aquestes sessions es va definir un model de Contracte Agrari de Collserola: requisits de les finques, definició de serveis ecosistèmics, sistema de pagament, trams, etc. També e va elaborar un estudi jurídic a càrrec d’INSTA per validar el model i es va treballar en la redacció de les bases públiques de l’ajut amb finançament de l’Àrea d’Estratègia Urbana i Metropolitana de l’AMB.

Organitza
Finançadors: