Durant segles les comunitats humanes han creat forts lligams amb la natura que han tingut manifestacions ben diverses, en funció dels moments històrics o dels costums locals. Collserola és lloc d’arrelament de tradicions i costums populars que han arribat fins als nostres dies, i que encara avui s’expressen en aplecs i romeries, en el llegat d’algunes llegendes.També els espais naturals han estat vehicle d’inspiració i de curiositat en totes les èpoques. Com ho demostren les nombroses manifestacions artístiques relacionades amb la serra.