El Let’s clean up Europe és una campanya europea que a Catalunya, des del 2014, organitza l’Agència de Residus de Catalunya, i que té com a objectiu alertar la societat de la gran quantitat de residus que es generen i es llencen als ENPs, i promoure actuacions de recollida, classificació i valoració de les deixalles trobades. El Consorci hi participa de forma activa des del 2016 coordinant la campanya en tot el territori del Parc, que ha estat l’escenari de moltes actuacions de neteja que s’han organitzat conjuntament amb entitats, centres educatius i empreses.

El paper del Consorci és divers:

  • Porta la coordinació de la campanya en tot el territori del Parc, conjuntament amb l’Agència de Residus, que adreça al Consorci qualsevol iniciativa que es vol fer a Collserola. Un cop acabada es fa un resum de les dades que s’envia a l’Agència i a totes les persones participants.
  • Organitza una actuació de neteja oberta al públic, juntament amb altres entitats i ajuntaments.
  • Assessora, i dirigeix les actuacions que proposen de fer els diferents centres educatius, entitats, empreses i ajuntaments.

Els anys 2012 i 2013, el Consorci ja va organitzar jornades obertes de recollida de deixalles, els anomenats Fem dissabte, dins del marc del programa de gestió participada de la riera de Vallvidrera, a les que s’hi sumaven alguns participants del projecte Voluntaris de Collserola.
L’any 2014, va participar al Let’s Clean Up Europe, dins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, organitzant una activitat de neteja.
A partir del 2016 i fins a l’actualitat, col·labora de forma activa amb l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) en el desenvolupament del LCUE dins del territori del Parc Natural. Cada any es fan diverses accions de recollida de deixalles, promogudes per diferents entitats, escoles i empreses, que estan assessorades, coordinades i algunes co-organitzades per l’equip tècnic del Consorci.

El Let’s clean up 2019 es va celebrar del 10 al 12 de maig, tot i que altres actuacions de neteja realitzades altres dies del mateix mes o de juny, també es van incloure dins la campanya. Va ser un esdeveniment que va engrescar moltes i diverses entitats.

La 6a edició, va ser molt positiva per al Parc Natural. En total es van fer 8 actuacions que van estar organitzades pel Consorci i més de 13 entitats entre les que hi havia dos centres escolars (INS Balmes i INS Olorda), vuit entitats (BCN Fòrum District, A. Acer, A. Collserola verda, Ambientúbers, l’AMPA de l’E. La Sínia, Els Amics de la Natura de Sant Feliu, l’AVV Mas Lluí i l’ADF de Sant Feliu de Llobregat), treballadors de diferents empreses, com Lafarge i diversos hotels de Barcelona, i l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

En total hi van participar unes 360 persones aproximadament, que van actuar a  7 zones del Parc i van recollir i classificar més de 5.000 kg d’escombraries i voluminosos.

El càlcul dels residus recollits es va fer a partir de la informació que va passar el personal tècnic del Parc que porta aquest tema i tenint en compte cada tipologia:

– 1 bossa de plàstics, llaunes, etc. (contenidor groc) = 12 kg

– 1 bossa de papers = 6 kg

– 1 bossa de vidres = 12 kg

– 1 bossa rebuig = 25 kg

– De mitjana ½ bossa de runa = 17kg

A banda de les activitats de recollida i classificació de deixalles que es fan dins d’aquest projecte, també se’n fan d’altres durant tot l’any dins del programa Col·laborem amb el Parc o com una  tasca més a fer dins les actuacions de RSC de conservació i millora d’espais que realitzen les empreses.

Vols més informació sobre els programes de participació?

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic participacio@parccollserola.net

Entitats i Centres Educatius i de Lleure participants