El paisatge natural de Collserola és sobretot la seva vegetació. Arbres, arbustos i una colla d’herbes donen color, textura i volum al mosaic ecològic del Parc i son responsables de molts dels serveis ambientals que ofereix la serra.

Destaquem un centenar d’espècies de plantes vasculars (arbres, arbustos, herbes,…) que representen àmpliament les diverses comunitats vegetals i els hàbitats que hi son associats. És una actualització digital de les làmines publicades a la Guia de Natura del Parc. Mitjançant el formulari és poden filtrar per hàbitat, per forma biològica o pel nivell d’abundància.


Arbres
Arbusts
Lianes
Falgueres
Herbes
TOTES
     
ABUNDÀNCIA    
  Tot l´any Estacionalment
Abundant
Comú
Poc freqüent
     
ORÍGEN    
Introduïda  
 
HÀBITAT
Roquissars Brolles Alzinars
Urbanitzat Màquia Bosc de ribera
Conreus Pineda Medi aquàtic
Prats    
ROQUISSARS URBANITZAT CONREUS PRATS BROLLES MÀQUIA PINEDES ALZINARS RIBERA AQUÀTIC