Els ecosistemes d’aigua dolça es classifiquen segons el moviment de l’aigua. Aquesta divisió té rellevància tant per a l’estudi de la naturalesa com per a l’explotació i la gestió de les aigües continentals.

A la serra hi ha dos grans espais d’aigües quietes, el de can Borrell i el de Vallvidrera, a més d’un bon nombre de petits punts d’aigua (basses, abeuradors, etc.) distribuïts per tota la serra. Un pantà és un mantell d’aigües estancades i poc profundes, amb una dinàmica ecològica totalment diferent dels espais fluvials on l’aigua està en moviment. Entès com a ecosistema, en un pantà d’aigua dolça conviuen plantes submergides i flotants, com ara algues, joncs, lliris d’aigua, etc., que constitueixen un hàbitat on poden niar i passar l’hivern algunes aus aquàtiques, petits mamífers, amfibis, insectes i moltes altres espècies hidròfiles.

Un dels aspectes principals de la recuperació del pantà de Vallvidrera i del seu àmbit ha estat la consolidació d’un hàbitat aquàtic per a les poblacions d’amfibis de la serra. Per això, es van conformar les vores de l’aigua per facilitar l’accés i la sortida de l’aigua als animals, s’hi ha plantat canyís i boga per crear amagatalls segurs per a la fauna i, també, diferents espècies d’arbres per proporcionar ombra i mantenir la humitat.

L’assessorament de la Societat Catalana d’Herpetologia va fer possible que el projecte de recuperació del pantà tingués tots els ingredients necessaris per assegurar el manteniment de les poblacions d’amfibis.

Roquissars AMBIENTS URBANITZATS CONREUS PRATS MATOLLARS PINEDES ALZINARS BOSCOS DE RIBERA AMBIENTS AQUÀTICS
Plantes comuns

Fauna vertebrada habitual

Galeria d'imatges