El projecte de participació en l’erradicació de l’ailant, que es desenvolupa en campanyes anuals, és un escenari de treball conjunt del Consorci, diferents ajuntaments, algunes associacions veïnals i ambientalistes del territori del Parc, i diversos centres escolars, creat per gestionar millor aquesta problemàtica.

Tot i que el Consorci intenta frenar l’expansió de les plantes exòtiques invasores com l’ailant, sense la col·laboració de les persones i entitats que viuen dins del territori del Parc, la seva acció no seria prou eficient. Una dels fets que poden ajudar a reduir el problema és l’ampliació del nombre de superfície tractada, sobretot de parcel·les privades.

El fet més característic d’aquest projecte és que hi participen majoritàriament associacions veïnals, que difonen la problemàtica als seus veïns i veïnes, i busquen la seva complicitat a l’hora de fer el tractament en les seves parcel·les.

La proposta d’una associació veïnal de fer una actuació de divulgació sobre el tema amb una arrencada d’ailants joves l’any 2015, va ser l’embrió del que acabaria sent aquest projecte. Des d’aleshores s’ha anat consolidant amb una estructura i un funcionament propis, que han anat evolucionant en la mesura que les entitats que hi participen i els tècnics del Consorci, ho han anat acordant.

Els darrers anys diversos grups escolars també s’hi han sumat a fer activitats de divulgació i detecció, com el Porta a porta.

Aquest projecte té els següents objectius:

 • Divulgar aquesta problemàtica a tots els veïns i veïnes dels diferents barris que es troben dins del Parc, de forma conjunta amb les entitats veïnals ja existents.
 • Ampliar el coneixement de la seva distribució amb el seu ajut (mapatge).
 • Ampliar el nombre de superfície tractada, sumant la de les parcel·les privades a la que ja es fa en les finques públiques.
 • Fer el seguiment de l’eficiència dels tractaments.

Moments del projecte

El projecte funciona per campanyes anuals que tenen aquests moments:

 • Valoració de la campanya anterior i definició de la campanya següent (juny-juliol).
 • Sensibilització (juny-octubre)
  • Xerrades i articles sobre la problemàtica de les plantes exòtiques invasores i de l’ailant. 
  • Porta a Porta, per divulgar el tema i tenir informació de possibles focus a zones on no hi ha entitats que puguin fer el mapatge.   
 • Mapatge. Detecció i localització dels focus. Seguiment dels focus ja tractats. 
 • Tractament dels ailants detectats  (finals de setembre- començaments de desembre)
 • Tala. A càrrec de la propietat, en algún cas, amb ajuts d’ajuntaments o entitats.

Campanya de 2021

Donada la situació de la pandèmia de COVID-19 no es va fer la reunió de valoració de la campanya del 2020 i inici del 2021. Sí que es va fer la localització de focus, en total 10. El Consorci però no va disposar de personal tècnic per fer el seu tractament.

Entitats participants

Associacions veïnals

– Grup de Natura Sol i Aire
– APVF La Floresta
– AVV Can Cortés
– Associació El Mussol
– AVV Font del Mont
– AVV Mont d’Orsà-Vallvidrera
– AVV Santa Maria de Vallvidrera Mas-Sauró
– Comissió de Medi Ambient del Consell de Barri de la Floresta
– Comunitat de Vivendes Ideal Pavillón

Administracions

Consorci del Parc Natural de la S.Collserola

Oficina Tècnica de Collserola

Ajuntament de Sant Cugat

EMD Valldoreix

Vols més informació sobre els programes de participació?

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic participacio@parccollserola.net

Més informació