La Federació EUROPARC, també coneguda com la “Federació de Parcs Naturals i Nacionals d’Europa”, és una organització independent i no governamental que té com a objectiu treballar amb les Àrees Protegides d’Europa per millorar la seva protecció i la seva gestió, mitjançant la cooperació internacional, l’intercanvi d’idees i experiències. Representa als parcs i les àrees protegides front a les institucions europees.

Els objectius clau de la Federació EUROPARC són:

  • Promoure bones pràctiques en la gestió d’àrees protegides.
  • Facilitar l’establiment de noves àrees protegides.
  • Potenciar el perfil de les àrees protegides com un mitjà vital per salvaguardar molts dels actius patrimonials més valuosos del continent i, per tant, augmentar el suport per a la seva protecció futura.
  • Influir en el desenvolupament futur de polítiques i programes públics, especialment amb la Unió Europea, en benefici dels objectius de les àrees protegides.

Els 4 pilars bàsics en els que s’apleguen les àrees protegides en el si de la federació EUROPARC són:

  • Parcs Nacionals
  • Parcs Naturals i Regionals
  • Àrees marines protegides
  • Parcs Periurbans

Els parcs periurbans és el darrer pilar incorporat a la federació i es produeix l’any 2016 quan s’inicia el procés de fusió de FEDENATUR (Federació Europea d’Espais Naturals i Rurals metropolitans i Periurbans) amb EUROPARC. FEDENATUR ha tingut la seu des de la seva creació al Parc de Collserola l’any 1997, fins la seva fusió amb EUROPARC l’any 2017.

EUROPARC amb seu central a Regensburg (Alemanya), ha creat l’any 2018 una delegació a Barcelona que s’ubica dins la seu del Parc de Collserola.

EUROPARC participa en projectes europeus vinculats al medi ambient, el desenvolupament sostenible, la xarxa Natura 2000, etc. i impulsa 3 importants programes: Parcs transfronterers, Guardaboscos júnior (Junior Rangers) i la Carta Europea de Turisme Sostenible.

https://www.europarc.org/