La marca de garantia Producte de Collserola és un distintiu de productes agroalimentaris de qualitat, proximitat, garantia, territori, identitat i de temporada que estan produïts en l’àmbit territorial del Parc Natural. La seva promoció s’emmarca en el Pla Agropecuari del Parc Natural, que té per objectiu la recuperació dels usos i aprofitaments agrícoles i ramaders de la serra de manera compatible i sinèrgica amb la conservació i millora ambiental i paisatgística.

Aquesta marca de qualitat compta amb un reglament d’ús general i amb uns reglaments específics per a cadascun dels productes que la conformaran. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, com a òrgan gestor del Parc i titular de la marca de garantia Producte de Collserola, posa la marca a disposició de tots els productors/es del Parc que tinguin interès en fer ús de la marca i que compleixin amb els requisits establerts en el reglaments d’ús i els reglaments específics.

Objectius de la Marca de garantia

• Evitar l’abandonament de les zones agrícoles / pèrdua de biodiversitat
• Donar un valor afegit pel fet d’estar produït en un Parc Natural
• Reunir tots els productors i productores de la serra (agrícoles i ramaders/es): productors i productores legalitzades i amb producció integrada o ecològica
• Buscar estratègies per comercialitzar i promocionar els productes del Parc, i així revitalitzar i fer més rendibles les explotacions: preus justos per a  productors /es i comercialitzadors/es.
• Potenciar l’activitat agrícola i ramadera al Parc amb actuacions des del Consorci: construcció d’infraestructures pels ramats, conservació i millora de varietats locals, establiment de xarxes de comercialització, promoció mitjançant els canals de difusió del Parc, etc.

Funcions del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

• Activar i gestionar la marca de garantia Producte de Collserola
• Creació d’un logotip
• Aprovar el reglament d’ús de la marca de garantia i els reglaments específics per cada producte
• Assessorament i suport en el procés administratiu
• Coordinació amb Departament d’Agricultura, Parcs agraris, cooperatives, empreses privades

Propostes

• Punts de venda a la serra: agrobotigues, comerços, intercanvi entre les diferents persones que produeixen
• Productes més elaborats i control de tot el procés d’elaboració i comercialització
• Implicar els restaurants de la serra
• Informació i assessorament de formació del Pla de transferències del DAR
• Festa de la Primavera de Can Coll (‘Omple el cistell al Parc’)

Producte de Collserola

• Només podran utilitzar la marca i el seu logotip aquells productes produïts, elaborats, transformats i envasats en l’àmbit territorial del Parc Natural de la Serra de Collserola, sempre que hi hagi infraestructures existents dins el Parc per la seva manipulació. La garantia de qualitat estarà regulada segons un reglament d’ús específic per a cada producte adherit a la marca.
• Els productes previstos inicialment a la marca de garantia ‘Producte de Collserola’ són: xai i cabrit, oli, mel, fruita (mandarines, cireres…), hortalisses (tomàquet…), vi i ous. Els productes que es troben actualment a la marca es poden anar ampliant amb d’altres de nous que s’hi vulguin acollir.

Situació actual

• Actualment ja està redactat el Reglament d’ús de la marca de garantia ‘Producte de Collserola’ i els Reglaments específics del ‘Xai de Collserola’ i del ‘Cabrit de Collserola’.
• Ja hi ha uns esborranys dels reglaments específics de ‘Mel de Collserola’, ‘Mandarines de Collserola’ i ‘Oli de Collserola’ que s’acabaran de consensuar amb els productors del Parc durant la propera tardor.

Marca de Garantia producte de Collserola