La riquesa natural de Collserola no només la conformen els seus boscos. Ben al contrari,  és el mosaic,  complex i dinàmic  d’ambients naturals, – boscos, màquies, matollars, prats i conreus, etc.-  que accentuen  el gran valor natural de la serra. La diversitat biològica expressa el grau d’organització i la complexitat estructural dels ecosistemes i, en conseqüència, una diversitat elevada és garantia d’una maduresa i una estabilitat ecològica més grans. En els paisatges mediterranis com els de Collserola, el mosaic ambiental garanteix la màxima biodiversitat.

Una primera aproximació als hàbitats de Collserola els classifica en els 9-10 ambients naturals, que  descrivim a continuació. La classificació amb més detall i d’acord amb la llista estàndard CORINE ,homologada a nivell europeu, la trobareu més avall.

Mapa


Aquest mapa està basat en la classificació Corin,e amb la paleta de colors simplificada i adaptada als tons de referència que utilitzem per als hàbitats generals.

Mapa d’Hàbitats Corine

Cartografia actualitzada dels hàbitats del Parc, d’acord amb l’estàndard europeu Corine.

Aquest treball ha estat realitzat pel Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG) de la Universitat de Barcelona, per encàrrec de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en el marc dels treballs d’elaboració del nou Pla Especial del Parc Natural de la Serra de Collserola. El treball de camp s’ha dut a terme durant l’any 2012 i l’escala a la qual s’han detallat les unitats de vegetació és de 1:10.000.

En aquesta pàgina podeu descarregar-vos i consultar la memòria del projecte, els mapes en format pdf i les metadades associades amb cada un dels productes cartogràfics.