La gestió d’un espai natural es recolza necessàriament en un coneixement precís i permanentment actualitzat del territori. Les eines i les tasques d’informació geogràfica esdevenen imprescindibles tant per a la diagnosi i la planificació, com per a  l’acció i l’avaluació.

 

El Parc disposa des de fa molts anys d’un sistema d’informació geogràfica propi, que dona suport als diferents àmbits de gestió, medi natural, projectes i obres, ús públic,… per bé que està adscrit orgànicament al Servei de Medi Natural. A la vegada dona resposta a consultes tècniques de tercers.

Les principals capes informatives estan disponibles en aquest mateix espai en formats oberts. Podeu descarregar-vos-les per obrir-les amb els vostres propis softwares geogràfics o bé  consultar-les amb el visor arcgis implementat al nostre web.