El Centre de Natura de Can Soler, situat a la masia de Can Soler, a Sant Genís dels Agudells (Barcelona), és un equipament ambiental de la Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona (XEAB). Es dedica a la difusió del patrimoni natural i cultural de l’entorn que l’envolta i du a terme projectes ambientals de caràcter socioeducatiu amb l’objectiu de millorar les relacions de la vall amb el barri de Sant Genís dels Agudells, el districte d’Horta-Guinardó, la ciutat de Barcelona i el Parc Natural de la Serra de Collserola.

En aquest centre, trobareu un punt d’informació on consultar dades sobre la masia, el projecte que duen a terme i les diverses activitats que s’hi fan. Les activitats tenen un caràcter lúdic i cultural i estan dirigides a famílies, entitats, associacions, i veïnat del barri per ampliar el seu coneixement de la natura i descobrir l’hort urbà de can Soler. D’altra banda, també s’ofererix un programa d’activitats per a centres educatius.

El centre, com a Aula Ambiental, també té una exposició que mostra els valors naturals de la zona (flora, gea i fauna), la memòria popular i el projecte sobre nous usos als entorns de la masia com a punt de connexió entre el Parc Natural de Collserola i la ciutat.

Us proposem:

Itineraris al voltant