Orgàns de govern

RAIMON RODA

Director-gerent

Raimon Roda Noya

rroda@parccollserola.net


Cap del servei d’Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental

Marta Doñoro

mdonoro@parccollserola.net


Cap del servei de Medi Natural i Territori

Joan Vilamú

jvilamu@parccollserola.net


Cap del servei d’Administració i Contractació

Antoni Puigarnau

apuigarnau@parccollserola.net