L’arranjament d’espais de servei  i d’infraestructures viàries faciliten l’ús endreçat i qualitatiu del Parc per part de la ciutadania.  Des del planejament i la gestió inicials, el disseny i la creació d’aquests elements estructuradors —àrees de lleure i estada, elements viaris, miradors, etc. — amb la màxima integració i diàleg amb la matriu natural de la serra, s’ha considerat clau per al bon desenvolupament del Parc en la recerca de l’equilibri entre l’ús i la conservació.

 

Amb el pas dels anys  des d’aquest àmbit de gestió, l’esforç ha anat basculant de la creació de nous projectes a garantir el bon ús i manteniment de les  infraestructures ja creades, així com  a contribuir al bon manteniment de la disciplina urbanística a l’àmbit del Parc.