El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és un ens consorcial públic, de caràcter local i de naturalesa associativa i institucional. Està integrat per les tres INSTITUCIONS:

i els nou MUNICIPIS de l’Àrea Metropolitana que tenen part del seu terme en el Parc:

Mapa