Malgrat la desaparició de molts vestigis arqueològics de la serra per la forta incidència de la conurbació barcelonina (obertura de vies de comunicació, d’establiments residencials…), s’han conservat fins els nostres dies ruïnes de poblats ibèrics juntament amb restes de l’època romana o elements arquitectònics d’estil gòtic.
Mereixen una atenció especial les restes romàniques, tant pel fet que n’hi ha moltes —més d’una trentena d’edificacions catalogades— com per l’interès i el valor històric que tenen. Tampoc no podem oblidar els edificis d’estil modernista, de finals del segle XIX i principis del XX.

Mapa