El Consell Científic Assessor té per objectiu assessorar, a partir del coneixement científic, l’òrgan rector i l’òrgan gestor del Parc Natural sobre les actuacions a portar a terme. La seva creació té lloc d’acord amb l’article 13 del Decret 146/2010, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la font Groga i de la Rierada-Can Balasc.
Consell Científic Assessor | Foto: Arxiu Parc

President:

Joan Vilamú Viñas, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Vicepresident:

Santiago Sabaté Jorba (en funcions)

Vocals:

Dr. Santiago Sabaté Jorba – (CREAF)

Josep Germain Otzet (INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL/ CONSELL DE PROTECCIÓ DE LA NATURA, organisme consultor de la Generalitat en termes de conservació i gestió)

Dr. Robert Savé Montserrat, (INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES-UAB )

Dra. Núria Bonada Caparrós, experta en ecosistemes aquàtics i directora del grup de recerca Freshwater Ecology, Hydrology and Management (FEHM-Lab) (Secció Ecologia- Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (BEECA)- Facultat de Biologia, UNIVERSITAT DE BARCELONA)

Dr. Antonio Gómez Bolea, expert en líquens (Secció Botànica i micologia – Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (BEECA) -Facultat de Biologia, UNIVERSITAT DE BARCELONA)

Un/a investigador/a pendent de determinar (ESCOLA SUPERIOR D’ AGRICULTURA DE BARCELONA)

Secretaria:

Marcel·lí Pons Duat, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (delegat: Antoni Puigarnau Puigarnau)

Actes resumides de les darreres sessions

Sessió de 28 de febrer de 2018

En data 28 de febrer de 2018 va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Científic Assessor, en el decurs de la qual es va debatre, entre d’altres aspectes, la gestió del control cinegètic i l’aplicació del règim disciplinari al Parc, una possible actualització de la composició del Consell i diverses propostes de millora de finançament del Consorci per a l’exercici de 2018. Així mateix, les persones membres del Consell van fer diverses aportacions adreçades a millorar la comunicació del Consorci amb les entitats amb presència al Parc.

Sessió del 4 de juliol de 2016

L'any 2016 es va celebrar una sessió del Consell Científic Assessor, en data 4 de juliol, en què es presentà el pressupost del Consorci per a 2016 i en què es va debatre a l'entorn de la necessitat de disposar d'un programa de seguiment sobre l'estat del medi natural del Parc.

Sessió de 17 de novembre de 2015

El 17 de novembre de 2015 va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Científic Assessor, en el decurs de la qual el president va informar a la resta de persones membres sobre la situació de la caça al Parc i sobre les mesures adoptades en els darrers anys per controlar la població del senglar.

Sessió de 6 maig de 2015

El 6 de maig de 2015, va tenir lloc una sessió extraordinària del Consell Científic Assessor, en què persones membres de l’equip redactor del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola van referir els trets bàsics de l’Avanç de Pla. En el decurs d’aquesta sessió, les persones membres del Consell van aportar comentaris i suggeriments a l’equip redactor, en el marc del procés participatiu previ a l’aprovació de l’Avanç de Pla, tramitat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.