La gestió diària del Parc Natural comporta decidir i actuar en relació a molts temes. La millor manera de fer-ho és facilitant la participació activa de la ciutadania.

Els Projectes de participació en la gestió són diferents espais de treball on des dels Serveis tècnics del Consorci, personal tècnic municipals i persones representants d’entitats vinculades al tema o a la zona on es desenvolupa, poden intercanviar informació, debatre sobre les possibles solucions o actuacions a adoptar, i fer-ne difusió als seus associats/es. Cadascun dels projectes té les seves característiques, el seu funcionament i la seva dinàmica de treball.

Durant l’any 2019 han funcionat els següents projectes i grups de treball: