Atès que un dels objectius del Consorci és divulgar els valors del Parc i implicar la ciutadania en la gestió d’un ENP, les activitats de RSC (Responsabilitat Social Corporativa), són una bona oportunitat per fer-ho i col·laborar en la conservació i la millora del patrimoni del Parc Natural.

La proximitat de Collserola a molts nuclis empresarials, fa que moltes empreses  que volen contribuir en la millora social i ambiental de la comunitat on estan ubicades, vegin el PN com a lloc ideal per fer les seves activitats de voluntariat ambiental corporatiu.

Aquestes activitats dins el marc laboral, faciliten l’acostament al Parc i fan possible  viure una experiència original i de compromís amb l’entorn. Permeten  conèixer més de prop la seva singularitat i el dia a dia de la seva gestió: quines són les feines diàries de manteniment i millora del patrimoni natural i arquitectònic, com es divulguen els valors del Parc i fins i tot, quines són les tasques administratives que tot plegat comporta.

Ja fa uns quants anys que algunes empreses, d’acord amb els seu personal, a més de l’activitat productiva, tenen com a missió contribuir d’alguna forma en la millora social i ambiental de la comunitat on estan ubicades. Això és el que busquen amb la realització de les activitats de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), també anomenades de voluntariat corporatiu. Aquestes activitats es poden desenvolupar en molts àmbits diferents; l’ambiental és un d’ells.

En aquests casos, les actuacions es fan dins l’horari laboral i les empreses es fan càrrec del cost del transport i les dietes. A més, també fan una contribució econòmica estipulada a la gestió de l’ENP, pel que suposa l’organització i la direcció tècnica de l’activitat.

Pel Consorci, aquestes activitats són una bona oportunitat per treballar de forma conjunta amb el sector, divulgar els valors del Parc i implicar-lo en la seva conservació. Per aquest motiu, abans de realitzar l’actuació de col·laboració, sempre es dedica un temps a fer la presentació del Parc.

El PN de Collserola és un dels espais naturals protegits on es poden desenvolupar activitats de RSC (Responsabilitat Social Corporativa), de forma puntual o continuada.

Com son les Activitats de Voluntariat Ambiental Corporatiu al PN de Collserola?

Perquè els resultats siguin els desitjats, aquestes activitats tenen presents tot un seguit d’aspectes que es comparteixen amb les persones responsables de les empreses i amb els treballadors i treballadores:

 • Abans de venir al Parc sempre es fa una reunió amb les persones responsables de l’empresa o de RRHH per compartir els objectius i els plantejaments del Consorci en relació al voluntariat corporatiu i també, per organitzar el programa de l’activitat.
 • El contingut de l’activitat, el programa de treball i l’horari es decideix de forma conjunta amb les persones responsables de l’empresa, en funció de l’època de l’any, del nombre de persones, del municipi on està ubicada, etc. Normalment suposa unes 4 hores.
 • L’actuació a realitzar s’adapta a les característiques del grup. Pot ser el manteniment d’una font, dels seus accessos i voltants, la revisió de la senyalització, l’eliminació de planta invasora, la recollida d’escombraries, etc.
 • El dia de l’activitat sempre es fa divulgació dels valors de Collserola, el Parc i la seva gestió. Per aquest motiu si és possible, es visita el Centre d’Informació o el CEA de Can Coll, on hi ha recursos que poden ajudar a complir aquest objectiu, com exposicions, vídeos, etc.
 • Les actuacions que duren entre dues i tres hores, sempre són tasques que es fan habitualment al Parc i que, per tant, tenen un sentit i una utilitat, però que no requereixen una formació especial.
 • Es procura que el nombre de persones no pugui representar un perjudici per a la zona. Per aquest motiu, l’òptim és que el grup sigui d’entre 10 a 40 persones, que a més, s’organitzen en grups més petits per tal de treballar millor.
 • El grup de persones voluntàries sempre va acompanyat per un o dos tècnics del Parc.
 • Totes les col·laboracions es difonen en el web, el butlletí del Parc i en les xarxes socials.

El programa de treball que proposem consta de diferents parts:

 • Una primera part de presentació del Parc i la seva gestió, que serveix per emmarcar l’acció que es realitzarà aquell dia, i que va a càrrec d’un tècnic/a del Consorci.
 • El desplaçament fins a la zona on es realitzarà l’actuació.
 • La presentació de l’acció i de les feines concretes a realitzar.
 • La realització de l’actuació (2-3h), tutelada per un tècnic/a del Consorci.
 • La valoració de l’activitat

El preu de la col·laboració és de 134,00€ per cada grup de 10 persones o fracció. Inclou el treball de coordinació dels tècnics del Parc, i les eines i materials  que s’utilitzen.

El transport i les dietes van a càrrec de l’empresa.

Tipus d’actuacions:
 • Manteniment i millora de fonts: recinte i dels accessos.
 • Manteniment i millora de construccions de pedra seca: barraques, murs, etc.
 • Manteniment i millora d’espais de lleure.
 • Control de plantes exòtiques invasores: mapatge i eliminació.
 • Recollida i classificació de deixalles.
 • Eliminació de trialeres.
 •  …
Vols més informació sobre els programes de participació?

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic participacio@parccollserola.net