El massís de Collserola s’integra al sector central de la Serralada Litoral Catalana. Els límits són ben precisos: a l’est limita amb el riu Besòs; a l’oest, amb el riu Llobregat; les rieres de Sant Cugat i de Rubí són el límit per la banda nord, i el pla de Barcelona, pel sud.

La serra de Collserola té unes dimensions aproximades d’11.100 ha de superfície, amb una llargada de 17 km i 6 km d’amplada. Presenta un relleu suau i força asimètric: mentre les carenes vallesanes són llargues i amb un descens suau, els vessants orientats a mar són curts i amb un pendent pronunciat.

Esquemes de perfil de Collserola.

Collserola forma part de tres comarques: el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Barcelonès. El cim del Tibidabo, alçada màxima de la serra (512 m), és el vèrtex natural de separació de les tres comarques.

Hi ha nou poblacions que tenen part del seu terme municipal dins l’àmbit de la serra: Barcelona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat.

La xarxa hidrogràfica de la serra és de dimensions reduïdes. Tanmateix, l’ampli recobriment forestal i la impermeabilitat de la roca afavoreixen la retenció de l’aigua en el sòl i l’escolament lent cap a les rieres. Tot plegat fa que hi hagi una important circulació subterrània que aflora en nombroses fonts.

L’aigua es distribueix en tres conques: Llobregat, Besòs o directament al mar. La conca del Llobregat és la més important per extensió. Recull les aigües de la banda occidental de la serra, la zona compresa entre Sant Just Desvern i el Papiol. Hi destaca la riera de Vallvidrera, l’únic curs d’aigua gairebé permanent a la serra.

La Rierada | Foto: Francesc Muntada/ Arxiu Parc

La conca del Besòs recull l’aigua dels vessants nord i est de la serra. Gairebé tots els torrents conflueixen a la riera de Sant Cugat, que desemboca al riu Ripoll. Només alguns petits torrents de la zona de Montcada i del pla de Barcelona són tributaris pel seu compte del Besòs.

Els corrents d’aigua que recull el vessant barceloní desguassen directament al mar, passant per la xarxa de clavegueram de la ciutat.

La serra de Collserola s’aixeca entre dues conques sedimentàries: la fossa del Vallès i al sud-est i el pla del litoral. Les alçades discretes i les formes suaus ens indiquen l’antiguitat de la serra. És una unitat geològica integrada quasi exclusivament per roques ígnies i metamòrfiques de l’era primària (paleozoic) afectades pels moviments de l’escorça terrestre que coneixem com a orogènia herciniana.

Història geològica de Collserola, del Llibre Guia Parc de Collserola

En la primera fase de l’orogènia herciniana es va produir la transformació de les roques lutítiques (originades a partir de fangs sedimentaris) en pissarres i fil•lites, que són les roques més abundants a la serra. També en aquesta fase es van generar la major part dels filons de quars.

Posteriorment, es va produir la intrusió de magma, que va donar lloc a granitoides; l’augment brusc i fort de temperatura i pressió va originar l’alteració i transformació en les roques encaixants, aquest fenomen s’anomena metamorfisme de contacte. Acompanyant la intrusió dels granitoides, es va produir l’emplaçament de dics de pòrfir al llarg de fractures.

Durant l’orogènia alpina, a l’era secundària, tingué lloc l’aixecament de les serralades costaneres. Posteriorment, la serra de Collserola es va configurar com un bloc alçat delimitat per falles normals. El mar va inundar el pla de Barcelona i s’endinsà per la vall del Llobregat. La sedimentació marina d’aquesta etapa va donar lloc a la formació de calcàries d’escull, com les que es troben al Papiol.

Més recentment, durant el quaternari, la serra ha quedat sotmesa a l’acció de l’erosió, i a les zones més deprimides, com ara valls i torrents, s’hi han anat sedimentant contínuament materials detrítics.

Tipus de roques

Les roques canvien contínuament. Tanmateix la lentitud amb què es produeixen els canvis fa que siguin difícils d’apreciar.  Aquestes transformacions les poden emmarcar dins el que s’anomena el cicle geològic,  el qual dóna lloc a la formació dels diversos tipus de roques que observem a Collserola.

 

Publicacions recomanades
Benvinguts a Collserola!
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Edició: Consorci Parc de Collserola, 2009.
Format: 10 x15 cm (tancat)
Fullet desplegable d’informació general. Inclou mapa i dades bàsiques de serveis d’interès.
P.V.P: 0,20 €
Benvinguts a Can Coll Centre d’Educació Ambiental
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Edició: Consorci Parc de Collserola, 2010.
Format: 10 x15 cm (tancat)
Fullet desplegable d’informació general i funcionament de Can Coll CEA. Pinzellades d’història útils per a la visita a l’equipament.
P.V.P: 0,20 €
Passejada amb història Castell de Torre Baró
Autor:Ajuntament de Barcelona / Serveis tècnics del Parc
Edició: Consorci Parc de Collserola, 2019.
Format: 10 x15 cm (tancat)
Fullet desplegable de difusió d'aquest edifici emblemàtic. Amb proposta d'itineraris i joc d'observació.
Com conviure amb el senglar a Collserola: Si us plau, no el domestiquis!
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Edició: Consorci Parc de Collserola, 2002.
Format: tríptic
Informació bàsica de les poblacions i problemática del senglar a a Collserola, així com recomanacions del què cal fer. 
Butlleti del Parc de Collserola
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Edició: Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola
Format: 21 x 20 cm. 12 pàgines.
Revista trimestral d'informació i actualitat del Parc. Actualment es distribueix als subscriptors en format digital i,   la versió en paper, és posa a disposició en diversos punts d'informació i seus socials vinculats al Parc.
La reineta del pantà
Autor:JANÉ, M., MALUQUER, J., RIVERA,X. Societat Catalana d`Herpetologia.
Il·lustracions: MIRÓ, M. a partir de guió de RODRIGUEZ,F.
Edició: Ajuntament de Barcelona - Consorci Parc de Collserola - Societat Catalana d'Herpetologia, DL 2005
Format: 21x 20 cm. 32 pàgines
Conte dibuixat, que explica la recuperació del pantà i dels seus hàbitats a partir de les peripècies d'una reineta.
P.V.P: 3 €
Guia de natura del parc de Collserola
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 28 x16,5 cm | 240 pàgines
Descripció il·lustrada àmpliament dels sistemes naturals del Parc, flora i fauna, ordenada d’acord amb els diferents sectors biogeogràfics de la serra, i catàleg exhaustiu i actualitzat dels vertebrats del Parc.
Inclou CD interactiu i 2 desplegables amb mapa i ortofotomapa.
P.V.P: 18 €
Guia de geologia de Collserola
Autor:Serveis Tècnics del Parc,  F. Centelles,G. Alías, M. Inglés, M.Liesa, L.Rosell.
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 21 x 16,5 cm | 174 pàgines
Publicació que ens acosta de manera divulgativa a la geologia de la serra, i proposa 5 itineraris detallats per a descobrir-la sobre el terreny.
P.V.P: 18 €
Plantes de Collserola I. Col·lecció de fitxes
Autor:Serveis Tècnics del CPC
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 10 x 7,5 cm | 23 pàgines
Col·lecció de fitxes dels arbres, arbusts i lianes més freqüents a Collserola. Cada col·lecció conté 23 fitxes, a cadascuna s’identifica la planta amb el nom tècnic, característiques, mida, família a la que pertany, fructificació i època de floració.
P.V.P: 6 €
Ocells de Collserola I. Col·lecció de fitxes
Autor:Text:Eloïsa Mateu

Il·lustració: Eduardo Saiz
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 10 x 7,5 cm | 23 pàgines
Espècies d’ocells més freqüents. A cada volum és descriuen gràficament i sintètica 23 espècies. A banda del sistema d’enquadernació en espiral és distribueix, també, amb un sistema de cargol més apte per a la seva utilització en activitats didàctiques, ja que permet separar les fitxes.
P.V.P: 6 €
Pòster dels ambients naturals del Parc
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Il·lustració: Eduardo Saiz
Format: 90 x 65 cm
Pòster dels cinc ambients més característics del Parc de Collserola: Màquia i Garriga, Brolla, Pineda, Alzinar amb roures i Bosc de Ribera. A cada ambient hi ha representats els animals i plantes més significatius.
P.V.P: 3,60 €
Les papallones de Collserola pas a pas
Autor:Serveis Tècnics del CPC
Guió: Raspall, A., Jubany, J.
Text: Jubany, J.
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: CD interactiu, per a PC
P.V.P: 7,10 €
Ocells de Collserola
Autor:Autor: Serveis Tècnics del CPC
Il·lustracions:Eduardo Saiz
Sons: Alosa
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: CD interactiu, per a PC
Recerca al Parc Natural de la Serra de Collserola 1983-2013 Síntesi dels estudis i treballs realitzats
Autor:Editors: Dr. Carles Barriocanal, Dr. Martí Boada, Lluís Cabañeros, Heleni Munujos
Compilació de l'edició: Sara Fraixedas
Recull síntetic en format de fitxes dels estudis i informes sobre medi natural realitzats al Parc.
Memòria de gestió
Autor:Serveis tècnics del Parc
Edició: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Publicació anual que recull totes les actuacions del Consorci Metropolità del Parc de Collserola,l' òrgan gestor. Memòries des de 1986 fins a 2002 en format imprés. Exhaurides les de l'any 1988 i 1990 (per a consulta adreceu-vos alCentre de Documentació i Recursos del Parc)
Collserola. El Parc Metropolità de Barcelona.Intervencions 1983-2008
Autor:Serveis tècnics del Parc
Edició: CPC - Gustavo Gili. 2008
Format: 20 x 21 cm. 152 pàgines
Publicació editada en motiu del 20é aniversari del Pla especial de Collserola, que recull un compendi dels projectes que s’han dut a terme al Parc per tal de crear i endreçar els espais de lleure i la xarxa viària, i recuperar el patrimoni històric i arquitectònic.
P.V.P: 28 €
Parc de Collserola. Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi Natural. Realitzacions 1983-1898
Autor:Serveis tècnics del Parc
Edició: Patronat del Parc de Collserola
Format: 27 x 27 cm. 164 pàgines
Obra de referència destinada a la difusió del Pla Especial i de les realitzacións dutes a terme durant els primers anys de de gestió del Parc.
P.V.P: 21 €
II Simposium sobre els espais naturals en àrees metropolitanes i periurbanes
Edició: Patronat Metropolità del Parc de Collserola. 1996.
Format: 15 x 21 cm. 600 pàgines
P.V.P: 12 €
III Simposi internacional sobre espais naturals i rurals en àrees metropolitanes i periurbanes
Edició: Consorci del Parc de Collserola. 2003.
Format: 21 x 20 cm. 188 pàgines
P.V.P: 15 €
I Jornades sobre la Recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc
Edició: Consorci del Parc de Collserola. 2000.
Format: 21 x 29 cm. 290 pàgines
P.V.P: 12 €
Projecte d'Educació Ambiental del Parc Col·lecció Dossier del mestre
Autor:Patronat Metropolità del Parc de Collserola. 1997.
Format: 23,5 x17 cm. 32 pàgines
Projecte que inspira, ordena i emmarca les actuacions del Consorci en matèria d’Educació Ambiental.
P.V.P: 3 €
Text articulat de les ordenances del Parc de Collserola
Autor:Serveis Tècnics del CPC
A peu per Collserola
Autor:Autor: Cecilia Cardús. Serveis Tècnics del Parc de Collserola.
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 11 x 20 cm | 78 pàgines
Caminar per Collserola és la millor manera de conèixer el Parc. Aquest llibre proposa un ventall de possibilitats per a tot tipus de públic.
Des dels itineraris de passejada vinculats a les àrees de lleure, fins als senders de llarg recorregut que travessen la serra.
P.V.P: 11,40 €
Descobreix Collserola amb els voluntaris. 35 Propostes per gaudir la serra
Autor:Voluntaris del Parc de Collserola. Serveis Tècnics del CPC
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 20 x 21 cm | 36 pàgines
Amb motiu de la celebració dels 10 anys dels Voluntaris de Collserola, aquesta publicació explica la serra de manera vivencial a partir de 35 llocs o referents significatius del Parc, seleccionats i descrits a partir de l'experiència del col·lectiu.
P.V.P: 6 €
Passejades a l'entorn del Centre d'Informació
Autor:Serveis Tècnics del CPNSC
Descripció de 6 itineraris per fer a peu, al voltant del Centre d'Informació del Parc i l'àrea de lleure de Sant Maria de Vallvidrera. Els itineraris estan senyalitzats en el terreny i tenen diferents nivells de dificultat i durada. Fulletó en color amb informació cartogràfica detallada
P.V.P: 0,50 €
Passejades a l'entorn de Can Coll
Autor:Serveis Tècnics del CPNSC
Descripció de 6 itineraris per fer a peu, al voltant de Can Coll, Centre d'Educació Ambiental i l'àrea de lleure del Torrent de Can Coll. Els itineraris estan senyalitzats en el terreny i tenen diferents nivells de dificultat i durada. Fulletó en color amb informació cartogràfica detallada
P.V.P: 0,50 €
Postals del Parc. Col·lecció
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Col·lecció d'imatges de flora i fauna del Parc de Collserola
P.V.P: 0,10 €
Papallones del Parc Natural de la Serra de Collserola
Autor:Sara Arjò.
Edició: VerdeBlu, 2016.
Format: capsa: 24x24 cm
14 làmines i 7 espècies de Papallones característiques de la serra per muntar en papiroflèxia.
P.V.P: 12 €
Masies i vida rural a Collserola
Autor:Eugeni Casanova
Edició: El Mirador-JGB
Format: 21x21 cm | 143 pàgines
Llibre que ens presenta la història de 9 masies de la serra de Collserola.
P.V.P: 18 €
Collserola. Mapa Alpina
Edició: Editorial Alpina
Format: Mapa
Mapa i guia del Parc Natural de Collserola. Escala 1:20.000
P.V.P: 11 €
Estels, Ermites i Esglesioles de Collserola
Autor:Mariano Pagès
Edició: Mariano Pagès
Format: 24x21 cm | 110 pàgines
Llibre que fa un recorregut fotogràfic nocturn per l'arquitectura religiosa del Parc Natural de Collserola.
Excursions per la història de Collserola
Autor:Iñaki Núñez
Edició: Cossetània Edicions
Format: 12x22 cm |174 pàgines
Lilbre amb 24 excursions de l'entorn de Collserola amb interès històric o arquitectònic.
P.V.P: 14,40 €
Camins d'aigua. Passejades per 100 fonts de Collserola
Autor:Miguel Tormos i Rami
Edició: Ediciones Desnivel SL.
Format: 19x11
Llibre amb 20 iitineraris per a descobrir algunes de les fonts i racons més bonics de Collserola.
P.V.P: 14 €
Collserola Parc Natural. Passejades, caminades, excursions
Autor:Mònica Aguilera
Edició: Editorial Alpina
Format: 22x13 cm | 139 pàgines
Llibre que presenta 20 rutes per descobrir diferents indrets del Parc Natural de Collserola.
P.V.P: 20 €
Ocells II. Col·lecció de fitxes
Autor:Text:Eloïsa Mateu

Il·lustració: Eduardo Saiz
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 10 x 7,5 cm | 23 pàgines
Espècies d’ocells més freqüents. A cada volum és descriuen gràficament i sintètica 23 espècies. A banda del sistema d’enquadernació en espiral és distribueix, també, amb un sistema de cargol més apte per a la seva utilització en activitats didàctiques, ja que permet separar les fitxes.
P.V.P: 6 €
Plantes II. Col·leció de fitxes
Autor:Serveis Tècnics del CPC
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 10 x 7,5 cm | 23 pàgines
Col·lecció de fitxes dels arbres, arbusts i lianes més freqüents a Collserola. Cada col·lecció conté 23 fitxes, a cadascuna s’identifica la planta amb el nom tècnic, característiques, mida, família a la que pertany, fructificació i època de floració.
P.V.P: 6 €
El camí del pantà de Vallvidrera
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 10x15 cm (tancat)
Fullet desplegable d'interpretació del pantà i entorn. Amb proposta d'itineraris i joc d'observació.
P.V.P: 0.20 €
Això és Collserola
Autor:Consorci del Parc de Collserola. 2013
Format: Vídeo
Mapa d'Ús Ciclista del Parc
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Edició: Consorci del Parc Natural de Collserola
Format: 83 x 57 cm
Mapa del Parc a escala 1;25.000 que destaca la xarxa de camins autoritzats per a la pràctica de la bicicleta.
Qui ha passat per aquí?
Autor:Serveis tècnics del Parc. Il·lustració: E.Saiz
Edició: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Format: 24x24 cm | 28 pàgines
Un llibre sense paraules que explica quins animals hi ha al Parc tot seguint els rastres que deixen. Adreçat als més menuts, i també als més grans, és ideal per llegir abans i després d’una sortida a Collserola, a l’escola o en família, i per mirar una i vint vegades.
P.V.P: 9,50
Mapa Guia del Parc Natural de Collserola
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Edició: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 2021
Format: 83 x 57
Una invitació a conèixer Collserola i a recórrer-la de dalt a baix gaudint responsablement dels beneficis que ens aporta el contacte directe amb la natura. A escala 1:25.000, representa l'extensa xarxa de camins senyalitzats i condicionats per a l'ús públic i fa una sinopsi dels beneficis ambientals i els serveis que ens aporta el Parc.