La vespa asiàtica és també mal anomena vespa assassina… Una comparació lluny de la realitat. No és una espècie més verinosa ni més agressiva que les vespes autòctones. Potser la seva picada és una mica més dolorosa, però en general, davant la presència d’individus o nius de vespa asiàtica, cal actuar com ho faríem amb qualsevol vespa o abella. Cal tenir en compte que, si som davant d’un niu i les vespes se senten amenaçades, ens poden atacar molts exemplars alhora. Per tant, el més prudent és no apropar-se al niu i, sobretot, no manipular-lo.

Per què és una espècie preocupant?

 

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie exòtica invasora que ha arribat per quedar-se a casa nostra. El principal perill de la vespa asiàtica és per als altres insectes del nostre ecosistema, especialment les abelles de la mel, de les quals s’alimenta.

 

La proliferació de la vespa asiàtica té un efecte indirecte sobre la pol·linització de les plantes conreades i de la flora silvestre que també acaba afectant la producció de mel, de cera i d’altres productes apícoles.

 

I també té un efecte indirecte sobre la biodiversitat del Parc Natural, un fet preocupant.

He d’anar amb compte si…

 

Els col·lectius que han d’anar més amb compte són:

 • Les persones al·lèrgiques
 • Professionals de l’apicultura
 • Les persones que treballen fent tasques de jardineria, de treballs forestals i en l’agricultura

 

Així mateix, també cal ser prudent quan es fan treballs de jardineria a casa.

Al Parc Natural de Collserola hi ha vespa asiàtica?

A Collserola, s’ha detectat la presència d’obreres i reines de vespa asiàtica, sobretot en zones on hi ha apiaris (ruscos artificials per a la producció de mel i derivats). També s’han detectat nius sobretot a les zones urbanes properes. Des del parc, es duu a terme el seguiment de la presència d’aquesta espècie i es col·labora amb estudis elaborats per la Universitat de Barcelona. Trobareu més informació a https://parcnaturalcollserola.cat/seguiment-de-la-de-vespa-asiatica-al-parc-natural-de-la-serra-de-collserola/

Com és i com s’identifica?

Autor: Josef Dvorak
Font: Agents Rurals. Generalitat de Catalunya

Què faig si em pica una vespa asiàtica?

 • Cal actuar de la mateixa manera que ho faríem amb una picada o mossegada de qualsevol insecte. Podeu consultar les recomanacions del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya a l’enllaç següent:canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/urgencies/primers_auxilis/picades_i_mossegades/
 • En el cas que sigui vespa asiàtica (cal identificar-la prèviament), hem de trucar al 061 si…
  • Tenim més d’una picada o s’han produït dins la boca.
  • Som persones al·lèrgiques o no sabem si ho som.

On fan els nius les vespes?

Les vespes asiàtiques fan dos tipus de nius: els primaris (més petits i resguardats de la pluja) i els secundaris (molt més grans i generalment en un lloc elevat, però també es poden trobar a nivell de terra).

Nius primaris o embrionaris
A la primavera, les reines que han passat l’hivern amagades inicien una nova colònia construint petits nius, dins els quals la reina cria les primeres vespes obreres, que seran les que més endavant, després de l’estiu, construiran el niu secundari o definitiu. Aquests nius es poden trobar en cornises de teulades, garatges, porxos o apiaris abandonats, i, per tant, en llocs habitats.

Nius secundaris
Són com una gran bola de paper i poden arribar a fer més de 60 centímetres de diàmetre. Normalment, els construeixen a les branques més altes dels arbres, però també es poden trobar en edificacions abandonades o, fins i tot, a terra.

Tipologies de nius de la vespa asiàtica. Font: Ajuntament de Sant Cugat

Què faig si trobo un niu de vespa asiàtica?

Cal tenir en compte que, si som davant d’un niu i les vespes se senten amenaçades, ens poden atacar molts exemplars. Per tant, el més prudent és no apropar-se al niu i, sobretot, no manipular-lo.

Per tal d’evitar el risc de picades, es recomana eliminar els nius mitjançant una empresa especialitzada:

 • Si el niu es troba en un edifici privat, cal que la propietat contracti aquest servei a una empresa de control de plagues.
 • Si el detecteu a la via pública o en espais que poden suposar un perill, com en escoles bressol, etc., cal informar a l’ajuntament corresponent, que se’n farà càrrec.

D’altra banda, en qualsevol cas és recomanable utilitzar l’aplicació mòbil SITMUNcat Vespa asiàtica per introduir les dades de nius detectats.

Per a informació de més detall sobre els protocols d’actuació podeu consultar el document: Protocols d’actuació i de seguiment de la vespa asiàtica

Què puc fer perquè no vinguin a casa?

No hi ha cap mètode per evitar la presència de vespes a casa nostra. A més, no es recomana la instal·lació de trampes amb líquid atraient. Aquest mètode no és gens selectiu, i les trampes atrapen moltíssimes altres espècies d’invertebrats. D’altra banda, qualsevol acció de captura dins d’un espai natural ha de tenir l’autorització de l’òrgan competent.

Font: Agencia EFE