Per les seves característiques geològiques Collserola no té grans parets per a la pràctica de l’escalada. De la mateixa manera, l’espeleologia és una activitat amb molts pocs espais a la serra. L’única zona amb una certa tradició per ambdues activitats, sobretot per a la iniciació, la trobem a les Escletxes del Papiol, un conjunt peculiar de roques calcàries.

Normativa general

La pràctica de l’escalada i de l’espeleologia requereix d’autorització per part de la propietat de l’espai i del Consorci del Parc natural de la Serra de Collserola, segons el Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.
A banda d’autoritzacions, l’escalada i l’espeleologia són pràctiques esportives que requereixen una bona formació.

L’escalada i l’espeleologia a les Escletxes del Papiol

Les Escletxes del Papiol són un espai amb una altra riquesa: s’hi troben gran quantitat de restes fòssils que evidencien la seva formació marina fa trenta milions d’anys. Les roques es van fragmentar en blocs, d’uns quinze metres de profunditat per un parell d’amplada, que tendeixen a separar-se. D’aquest trencament prové el nom d’ESCLETXES. És també un espai que acull espècies liquèniques i de flora molt interessants, per exemple és dels pocs llocs de la serra amb flora calcícola, com ara la nadala menuda (Narcissus dubius).

Actualment s’està tramitant un Pla d’ordenació i ús de la zona de Les Escletxes que inclourà una regulació específica aplicable a aquestes activitats.
Destaquem les diferents lleis i normatives que serveixen de base per aquest treball:

Alhora, cal tenir en compte que, segons un informe de l’ICGC, existeix un risc important de caiguda de blocs de roca inestables i una àrea amb perill d’esllavissades

Localització de les Escletxes del Papiol

Carrer Carme, 43, 08754 El Papiol, Barcelona