Situació i accés

L’indret es troba al Districte de Sarrià –Sant Gervasi a la carretera de Sarrià a Vallvidrera, Km 0.9, i a uns 750 metres de l’estació del Peu del Funicular.

Descripció del lloc

És el primer espai significatiu d’entrada al Parc venint de Sarrià i se li ha donat el caràcter de porta. La major part està pavimentat i la seva part superior s’hi ha posat sauló amb uns bancs i uns cartells de benvinguda i explicacions bàsiques referides al Parc.