A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/capsal_autoritzacionsCAT.htm

AUTORITZACIONS D'ACTIVITATS

El desenvolupament amb caràcter col·lectiu, organitzat, professional o competitiu d’activitats esportives, culturals, educatives i/o de lleure requereix d'un tràmit previ de sol·licitud d'autorització. Alhora, l'ús privatiu de l'espai per a filmacions i sessions fotogràfiques també necessita d'una autorització prèvia.

 

Activitats d'ús públic que cal informar al parc

 

Activitats esportives, turístiques, educatives i de lleure

1. Activitats organitzades amb vehicles motoritzats

2. Activitats a peu, amb bicicleta i/o cavall, organitzades per empreses i/o entitats amb o sense ànim de lucre (grups excursionistes, ajuntaments, agrupacions culturals, etc.)

3. Activitats en el medi natural dins l'horari nocturn.

4. Aplecs, romiatges, fires i festes organitzades per empreses i/o entitats amb o sense ànim de lucre (grups excursionistes, ajuntaments, agrupacions culturals,...)

5. Altres activitats que requereixin d'instal·lació d'equips o l'ocupació d'un espai de manera temporal.

 

Fitxes-resum dels criteris d'autorització
segons tipologia

 

  Mapa de camins
per activitats autoritzades

CURSES

CAMINADES  

A partir de 2016, només s’autoritzaran activitats col·lectives que transcorrin seguint el camins que trobareu marcats al següent mapa:
[última actualització: 21 de febrer de 2017 ]

 

 

Versió *.jpg alta resolució (48 Mb) i georeferenciat (cal descarregar també arxiu JPGW)

Versió  *.pdf. Alta resolució (26 Mb)

Versió  *.pdf. Baixa resolució (3 Mb)

Versió *.RMPA  (24 Mb)

PEDALADES
CURSES D'ORIENTACIÓ

En caràcter general el número mínim pel qual caldrà demanar autorització és de 30 participants. 

 

Filmacions i sessions fotogràfiques

1. Gravacions i sessions fotogràfiques, realitzades per productores professionals amb ànim o sense ànim de lucre i per persones no professionals que impliquin una ocupació temporal de l’espai.

 

Què cal fer

Omplir el formulari de sol·licitud, i enviar-lo al correu electrònic autoritzacions@parccollserola.net . Cal adjuntar la documentació tècnica requerida (imatges explicatives, localització, descripció, etc.) i, si és necessari, el recorregut o localització, preferiblement mitjançant "tracks" amb els formats més usuals.

Donat que les sol·licituds d'autorització necessiten d’una valoració de la seva adequació i un tràmit administratiu, cal fer arribar el formulari i la documentació amb una antelació mínima de trenta dies a la data de realització de l'activitat.

Les activitats al Parc Natural de la Serra de Collserola, s'autoritzen o informen en estricte compliment de les competències de l'òrgan gestor del parc i sens perjudici de les autoritzacions que puguin correspondre a altres organismes i a particulars. Podeu consultar les ORDENANCES DEL PARC per tal de conèixer la normativa que regula les activitats al Parc Natural. 

 

Formularis de sol·licitud

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

MAPA WEBCONTACTEAVISOS LEGALS

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.