Moltes persones que venen a gaudir de la natura a Collserola es pregunten com es realitza la neteja dels diferents indrets del Parc, i amb quina periodicitat. Aquesta preocupació per l’estat i la preservació de l’espai natural fa que el Consorci rebi avisos de persones usuàries que indiquen punts concrets on han descobert un abocament de runa o un escampall de deixalles que està malmetent i degradant l’entorn.

 

A banda de la degradació de l’entorn, les deixalles esdevenen un perill potencial, donat que poden ser l’origen d’un incendi, sobretot les que es troben als vorals de les carreteres i camins.


Actuacions ordinàries: les neteges de residus setmanals

 

El Consorci disposa de dos equips de neteja que té distribuïdes les diferents zones del Parc Natural. Cada equip té una ruta determinada, amb una dedicació setmanal de 45 hores entre els dos equips. Amb aquesta planificació s’aborda el màxim del territori possible, tenint en compte que l’extensió és de més de 8.000 ha i que el visiten més de 5 milions de persones a l’any.

 

Actualment, hi ha 69 punts de neteja repartits entre aparcaments, àrees d’estada i de lleure, camins i carreteres, equipaments, fonts, miradors i portes del Parc. El 2023 s’hi van recollir més de 117 tones de deixalles.

 

A aquest circuit de neteja, s’hi afegeix un altre circuit que contempla el pas per les diferents carreteres i camins del Parc, i que cobreix uns 45 km de neteja dels marges i vorals.

 

El mapa de recollida de residus del Parc conté la informació dels punts i rutes per on passa cada equip de neteja.

Actuacions extraodinàries

 

A més de la neteja diària, quan es té coneixement d’un abocament, se li dona caràcter extraordinari i tractament d’urgència.

Durant el 2023 es van recollir prop de 27.500 kg de residus de diferents tipologies:

Tipus de residu
Quantitat
Residus voluminosos 12.260 kg
Runa amb impropis 12.200 kg
Material de construcció que conté amiant 760 kg
Pneumàtics 1.200 kg
Fustes 1.040 kg
TOTAL
27.460 kg

 

Altres intervencions de caràcter extraordinari són les vinculades a la neteja de deixalles que apareixen quan es fa una actuació forestal, com ara una franja de prevenció d’incendis. Si fa molt de temps que en un indret no s’ha intervingut, quan es fa una estassada poden aflorar deixalles acumulades amb els anys que la crescuda de la vegetació ha anat cobrin i que l’actuació deixa al descobert. És aleshores quan, amb posterioritat a la intervenció de la franja de prevenció i vinculada a l’actuació forestal, es fa una neteja extraordinària.

Pressupost destinat i procediment conceptual

 

El pressupost destinat pel Consorci del Parc Natural per a la neteja de deixalles al medi natural els anys 2020 i 2021 va ser de 210.000 € aproximadament. El 2022 el pressupost va augmentar fins als 223.330,55 €, i el 2023 s’ha tornat a incrementar fins als 233.827 €.

 

El servei de neteja es presta mitjançant la contractació d’una empresa externa amb concursos plurianuals. Si teniu interès en aquesta qüestió o en d’altres que atanyen a la gestió del Parc, podeu consultar la Memòria anual de gestió de l’ens.

Col·laboració amb entitats, empreses i particulars

 

Des de l’àrea de Foment de la participació i el suport al voluntariat, diversos programes inclouen accions de recollida de deixalles als espais naturals en col·laboració amb entitats, amb empreses i amb particulars, com ara “Vols col·laborar?”, o campanyes com “Let’s Clean Up Europe”.

Mapa

Recollida de residus al Parc