A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/capsal_plantes_invasoresCAT.htm

Gestió de les espècies exòtiques

Generalitats | Espècies exòtiques | Gestió

 

Experiències de control de plantes exòtiques a Collserola

 

atzavara invasora
  Des dels serveis tècnics del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola s’han dut a terme diferents experiències de control sobre moltes d’aquestes espècies exòtiques invasores que inclouen tot tipus de tractaments: manuals, mecànics, químics i biològics.

L’any 1994 es va fer la primera prova d’eliminació d’una espècie al·lòctona al Parc Natural de la Serra de Collserola: la tallada arreu d’una parcel·la d’ailants (Ailanthus altissima) a la carretera de Sarrià a Vallvidrera (Barcelona). Des de llavors, es van continuar les experiències sobre l’ailant i es va anar ampliant el ventall d’espècies a controlar a mesura que es prenia consciència de la gran quantitat d’espècies al·lòctones presents al Parc i que, a la vegada, s’observava un increment de la superfície ocupada per algunes d’aquestes espècies més invasores. Així, després de les primeres proves sobre l’ailant, es van dur a terme experiències de control sobre la canya (Arundo donax), amb una població extensa però estabilitzada, i sobre altres espècies que estan en clara expansió al Parc:Phytolacca americana, Opuntia ficus-indica i Agave americana, la primera ubicada en llocs més humits i frescals, mentre que les dues darreres es distribueixen principalment pels sectors més secs i assolellats del Parc (sud i est). Posteriorment s’han portat a terme experiències de control sobre altres espècies.

La relació de les espècies amb les quals s’han realitzat experiències de control al Parc Natural de la Serra de Collserola és llarga: Acer negundo, Agave americana, Ailanthus altissima, Aloe maculata, Aptenia cordifolia, Araujia sericifera, Arundo donax, Azolla filiculoides, Broussonetia papyrifera, Carpobrotus edulis, Cortaderia selloana, Eschscholzia ccalifornica, Gomphocarpus fruticosus, Kalanchoe daigremontiana, Miriabilis jalapa, Opuntia aurantiaca, Opuntia ficus-indica, Phytolacca americana, Robinia pseudoacacia, Senecio angulatus, Senecio pterophorus, Yucca aloifolia.

 

 

Espècies ornamentals alternatives a les espècies invasores a Collserola

 

El 21 de juny de 2011 es va celebrar una jornada de treball a l’edifici seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per tal de conèixer de primera mà la problemàtica de les plantes exòtiques a Collserola i determinar les bases per reduir el seu impacte sobre el medi natural.

Van ser presents en aquesta jornada els tècnics municipals de jardineria i medi ambient dels ajuntaments inclosos al Parc Natural de la Serra de Collserola, a més dels especialistes Jara Andreu del CREAF, Xavier Argimon de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge i Izaskun Martí i Montserrat Rivero de l’Ajuntament de Barcelona.

En el decurs de la jornada, es va explicar la situació de les espècies al·lòctones a Collserola i les experiències de control efectuades en aquest àmbit; es va presentar un estudi elaborat pel CREAF relatiu al risc d’expansió al medi natural de les plantes ornamentals invasores més plantades als parcs i jardins de Barcelona; es va explicar com s’ha desenvolupat fins avui el pla de gestió elaborat pel CREAF i es va dissertar sobre bones pràctiques d’aplicació en jardineria.

En la taula rodona que va seguir a les presentacions, es va proposar que s’elaborés un document que recollís una primera proposta d’actuació per treballar conjuntament en aquesta matèria.

Arran de la jornada de treball del 21 de juny de 2011, es va crear una comissió de treball amb representants del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Fundació de la Jardineria i el Paisatge, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya (APEVC), el Gremi de Jardineria de Catalunya i la Federació d’Agricultors Viveristes de Catalunya, per tal d’elaborar una llista de les espècies invasores al Parc Natural de la Serra de Collserola i fer una recerca d’espècies ornamentals alternatives per al seu ús en jardineria.

Davant la conscienciació del problema que pot representar l’ús de les plantes invasores als jardins, els esmentats organismes i institucions van assumir la responsabilitat d’evitar la propagació al medi natural de les espècies que poden suposar un perill per a l’entorn. Així, es fa una proposta d’espècies alternatives a les plantes invasores de la qual es farà difusió a partir dels mitjans de comunicació habituals d’aquests organismes i institucions (web, fulls informatius, etc.).

Les espècies alternatives proposades estan recollides en el quadre següent. La majoria d’aquestes espècies es poden trobar comercialitzades en vivers de planta ornamental de Catalunya. Per a les espècies invasores que actualment no es fan servir en jardineria no s’han cercat espècies alternatives.

 

Espècie invasora Espècies alternatives

Acacia dealbata

Acacia ‘Bon Accueil’
Acacia ‘Le Gaulois’
Acacia ‘Président Doumergue’ (o ‘Papa Olivier’)

Acacia saligna

Acacia retinodes ‘Imperialis
Acacia ‘Clair de Lune’
Acacia podalyriifolia

Acer negundo

Acer buergerianum
Acer campestre
Acer monspessulanum

Agave americana

Agave attenuata
Agave salmiana var. ferox
Beschorneria yuccoides
Furcraea selloa ‘Marginata

Ailanthus altissima

Pel seu ús com a arbre:
Koelreuteria bipinnata
Carya Illinoinensis
Fraxinus angustifolia ‘Raywood
Pel seu ús per a contenir talussos:
Tamarix gallica
Punica granatum
Prunus spinosa
Crataegus monogyna

Aloe maculata

Aloe x delaetii
Aloe vera
Kniphofia ‘Alcazar

Araujia sericifera

 

Arundo donax

 

Azolla filiculoides

 

Buddleja davidii

Buddleja x pikei ‘Hever Castle’
Vitex agnus-castus
Ceanothus griseus ‘Yankee Point’

Carpobrotus spp.

Vinca major
Rosmarinus officinalis ‘Prostratus
Pallenis maritima

Cortaderia selloana

Carex pendula
Aristida purpurea
Hyparrhenia hirta

Cotoneaster lacteus

Pel fruit:
Pistacia lentiscus
Rhamnus alaternus
Pel seu port:
Lonicera fragrantissima
Escallonia illinita
Sarcococca confusa

Cotoneaster pannosus

Pel fruit:
Pistacia lentiscus
Rhamnus alaternus
Pel seu port:
Abelia x grandiflora
Lonicera fragrantissima

Cyperus involucratus

Cyperus papyrus
Cyperus prolifer

Datura stramonium

 

Delairea odorata

 

Eschscholzia californica

Calendula officinalis
Papaver rhoeas
Papaver nudicaule

Fallopia baldschuanica

 

Gomphocarpus fruticosus

 

Helianthus tuberosus

 

Ipomea indica

Hardenbergia comptoniana
Passiflora x belotii ‘Impératrice Eugénie’
Pandorea jasminoides
Wisteria sinensis

Lantana camara

Leonotis leonurus
Phlomis fruticosa
Sphaeralcea ambigua

Ligustrum lucidum

Pel seu ús com a arbre:
Calia secundiflora
Cocculus laurifolius
Photinia x fraseri
Ficus microcarpa
Pel seu ús com a tanca:
Arbutus unedo
Laurus nobilis
Photinia x fraseri
Ficus microcarpa

Lonicera japonica

Pel seu ús com a enfiladissa:
Lonicera etrusca
Lonicera implexa
Lonicera periclymenum
Pel seu ús com a entapissant:
Vinca major
Trachelospermum asiaticum
Hypericum calycinum
Lonicera periclymenum

Nicotiana glauca

 

Opuntia aurantiaca

 

Opuntia ficus-indica

Pel seu port:
Euphorbia resinifera
Yucca aloifolia
Cereus hildmannianus
Pel seu ús com a tanca:
Berberis vulgaris
Prunus spinosa
Crataegus monogyna

Parthenocissus quinquefolia

Parthenocissus henryana
Vitis vinifera
Passiflora x belotii ‘Impératrice Eugénie’

Parthenocissus tricuspidata

Parthenocissus henryana
Vitis vinifera
Passiflora x belotii ‘Impératrice Eugénie’

Pennisetum villosum

Stipa pennata
Stipa offneri
Hyparrhenia hirta

Phytolacca americana

 

Pittosporum tobira

Pel seu port i com a tanca:
Euonymus japonicus
Rhaphiolepis umbellata
Buxus sempervirens
Phyllirea angustifolia
Rhamnus alaternus
Acca sellowiana
Per la seva fragància:
Choisya ternata

Prunus laurocerasus

Viburnum odoratissimum var. awabuki
Laurus nobilis
Ficus microcarpa

Pyracantha angustifolia

Pyracantha coccinea
Berberis vulgaris
Prunus spinosa
Crataegus monogyna

Robinia pseudoacacia

Robinia x ambigua ‘Decaisneana
Styphnolobium japonicum ‘Pubescens
Calia secundiflora

Senecio angulatus

 

Senecio pterophorus

 

 

 

Criteris generals per a les plantacions ornamentals

 

A les zones enjardinades properes o adjacents al Parc Natural de la Serra de Collserola s’utilitzaran preferiblement espècies autòctones, amb una selecció d’espècies i subespècies d’acord amb cada ambient (turons, torrents, arbredes, matollars, etc.).

A la resta d’enjardinaments municipals es procurarà utilitzar cultivars o híbrids sense capacitat de generar llavors fèrtils, ja que el problema principal de la invasió inicial de les espècies vegetals és la propagació per llavor. És per això que cal tenir en compte que les espècies utilitzades en jardineria poden generar fruits i llavors fèrtils, però no la majoria de cultivars i híbrids, que són els que la jardineria moderna utilitza més freqüentment.

Hi ha algunes espècies invasores que no generen llavors, però són una minoria i poc o gens utilitzades en jardineria (Arundo donax, Opuntia aurantiaca).

A partir del dia 1 de desembre de 2013, es va prohibir la comercialització i la plantació de les espècies incloses al catàleg del Reial decret 630/2013. També seria convenient no plantar cap de les espècies de l’annex I de l’EXOCAT, a causa del seu estatus d’espècie invasora reconegut a Catalunya, i valorar bé les plantacions d’espècies incloses a l’annex II de l’EXOCAT.

A l’hora de restaurar terraplenades i talussos, cal tenir molta cura en la selecció de les espècies que componen les barreges de llavors de les sembres i hidrosembres, i els materials d’acompanyament, així com fer una bona selecció i desinfecció de les terres. A més del caràcter invasor de certes espècies, n’hi ha algunes amb components fitotòxics que generen problemes posteriors a zones de pastura i de passejada de gossos.

El desembre del 1996, el Col·legi Oficial Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya va publicar les Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme NTJ 08H referents a les hidrosembres. S’hi inclouen les espècies principals utilitzades en hidrosembres, les espècies complementàries i les espècies sotmeses al Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes farratgeres. Aquesta NTJ es va revisar i ampliar el setembre del 2013.

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.