El xai, el tomàquet ‘Mandó de Collserola’, la mel, les cireres, el vi i les mandarines produïdes al Parc en breu ja es podran comercialitzar amb el distintiu de marca de qualitat Producte de Collserola. Per fer-ho caldrà que compleixin els diferents requisits de la marca de garantia recentment aprovada per l’Oficina de Marques i Patents.

A principis d’octubre l’Oficina de Marques i Patents va aprovar la marca de garantia de Producte de Collserola, un distintiu de productes agroalimentaris de qualitat, proximitat, garantia, territori, identitat i de temporada produïts en l’àmbit territorial del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Un cop aprovada la marca el Consorci ha iniciat el procés per crear la comissió de seguiment  de la marca i aprovar els reglaments específics per a cadascun dels productes que la conformen: xai, cabrit, mel, cireres, mandarines, tomàquet, vi, etc. Actualment ja s’han redactat els Reglaments específics del ‘Xai de Collserola’, ‘Cabrit de Collserola’, ‘Mel de Collserola’ i ‘Mandarines de Collserola’ que s’han consensuat amb els productors del Parc.

Només podran utilitzar la marca i el seu logotip aquells productes produïts, elaborats, transformats i envasats en l’àmbit territorial del Parc Natural de la Serra de Collserola, sempre que hi hagi infraestructures existents dins el Parc per la seva manipulació.  El Consorci, com a titular de la marca de garantia Producte de Collserola, posa la marca a disposició de tots els productors/es del Parc que tinguin interès en fer-ne ús i que compleixin amb els requisits establerts en el reglaments d’ús i els reglaments específics. Alhora també ofereix assessorament i suport en el procés administratiu.

Els productes previstos inicialment a la marca de garantia es poden anar ampliant amb d’altres de nous que s’hi vulguin acollir.

Aquest segell forma part de les accions previstes dins el Pla Agropecuari del Parc Natural de la Serra de Collserola (aprovat el mes de desembre de 2013). L’objectiu d’aquest document estratègic és implantar polítiques de foment per promoure la recuperació dels usos i aprofitaments agrícoles i ramaders per continuar-se desenvolupant de manera ordenada i compatible amb la protecció de l’espai natural i que afavoreixen la conservació de la qualitat ambiental i paisatgística del Parc.

Objectius de la Marca de garantia

  • Evitar l’abandonament de les zones agrícoles / pèrdua de biodiversitat
  • Donar un valor afegit pel fet d’estar produït en un Parc Natural
  • Reunir tots els productors de la serra (agrícoles i ramaders): productors legalitzats i amb producció integrada o ecològica
  • Buscar estratègies per comercialitzar i promocionar els productes del Parc, i així revitalitzar i fer més rendibles les explotacions: preus justos pels productors / comercialitzadors
  • Potenciar l’activitat agrícola i ramadera al Parc amb actuacions des del Consorci: construcció d’infraestructures pels ramats, conservació i millora de varietats locals, establiment de xarxes de comercialització, promoció mitjançant els canals de difusió del Parc, etc.

 

Segell de la Marca i un dels productes, les mandarines, recollit dins el nou segell . Font: CPNSC
 Més informació:

 

CPNSC, 16 de novembre de 2015

compartir