-- 01/10/2019

Tortugues de Florida, cotorres argentines… i ara també els porcs vietnamites. El llistat d’espècies de fauna exòtica que passen de ser simpàtics animals domèstics a considerar-se un problema greu per als ecosistemes cada vegada es fa més gran.

I és que des del mes de març, els porcs vietnamites (Sus scrofa var. domesticus), així com els pitons reials (Python regius), les tortugues de la península (Pseudemys peninsularis) i els varans de la sabana (Varanus exanthematicus), s’han inclòs en el Reial decret 216/2019 (que modifica el RD630/2013) engruixint el llistat d’espècies exòtiques considerades invasores. La inclusió es deu a la certesa que la presència d’aquestes espècies al medi natural afecta clarament la biodiversitat de l’espai, sigui per la competència directa que fan sobre la resta, pel seu comportament invasor, o bé pel risc de contaminació genètica.

Tot i que algunes espècies exòtiques arriben al Parc Natural de Collserola per l’expansió de la seva població, com seria el cas de la vespa asiàtica, moltes són presents per causes directament relacionades amb la proximitat als nuclis habitats.

Aquest és el cas dels carpins alliberats intencionadament l’any passat al pantà de Vallvidrera, acció que va implicar una actuació complexa de captura, però també el dels porcs vietnamites. En aquest cas l’origen el trobem o bé en una mala praxi dels seus propietaris que no els tenien en condicions òptimes per al seu confinament o bé en l’alliberament intencionat, a vegades pensant equivocadament de “donar una millor vida”, a vedades per “treure’s de sobre un problema”.

La presència d’aquest animal a la serra és preocupant per diferents motius. Són competidors directes amb els porcs senglars, però sobretot el que més preocupa és el fet que s’hibriden amb els senglars autòctons (s’aparellen obtenint cries fèrtils), situació que genera un greu problema de contaminació genètica per a la seva població. D’altra banda, pel fet de tractar-se d’una raça domesticada, l’elevada fertilitat inherent del porc vietnamita fa que la proliferació d’aquests híbrids incrementi els mateixos conflictes que poden ocasionar les pròpies poblacions periurbanes de senglars: danys a zones agrícoles i enjardinades, accidents de trànsit, amb veïns i visitants…

QUÈ FER SI TINC UNA ESPÈCIE EXÒTICA INVASORA COM A ANIMAL DOMÈSTIC?

Si heu adquirit animals d’espècies declarades exòtiques invasores abans del 31 de març, els podreu mantenir com a animals de companyia, sempre que compleixin una sèrie de requisits:

  • Mantenir-los en un espai estanc, que no es puguin escapar ni interaccionar amb la resta de fauna.
  • Informar-ne a la Generalitat, mitjançant una declaració oficial, abans de l’1 de gener de 2022.
  • Marcar-los amb microxip.

A més, en el cas dels porcs vietnamites cal esterilitzar-los, vacunar-los i registrar-los al Registre general d’animals de companyia (ANICOM). I, si teniu més de dos porcs, cal fer un control serològic anual de malaltia d’Aujeszky (gE), brucel·losi porcina, pesta porcina africana (PPA) i pesta porcina clàssica (PPC). L’incompliment d’aquestes mesures és sancionable.

En qualsevol cas, si teniu dubtes o si ja no els voleu continuar mantenint, cal que us adreceu al Cos d’Agents Rurals.

I SOBRETOT, NO ELS ALLIBEREU AL MEDI!
compartir