Un estiu extrem ha finalitzat amb dos grans incendis al Parc Natural que han calcinat més de 30 hectàrees al vessant barceloní de Collserola, que suposen el 83,5% del total d’hectàrees cremades al Parc aquest 2016

Aquest 2016 es recordarà com un any amb un nombre molt important d’incendis als parcs naturals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Després d’un estiu amb unes condicions extremes, s’han detectat, fins a finals de setembre, 131 focs a tota l’Àrea Metropolitana amb un total de 50,11 ha cremades. Dins el Parc Natural s’han comptabilitzat 74 focs, un nombre molt superior a la mitjana del període 1990-2015, calculada en 47 focs per any. 

Tot i això, i gràcies a la detecció i intervenció ràpida del dispositiu de prevenció que coordina el Consorci, la mitjana d’hectàrees calcinades per incendi a Collserola és, amb dades de finals de setembre, de 0,38 ha, valor inferior a la mitjana del període 1990-2015, situada en 0,41 ha/incendi.

Les causes d'aquest increment d’incendis són, d'una banda, la falta de pluja i les altes temperatures d'aquest estiu, que han provocat que durant més del 75% dels 112 dies de campanya s’hagi activat el Pla Alfa que elaboren els agents rurals i que determina el risc d’incendi forestal. Però, d’altra banda, també cal assenyalar l'augment del nombre d’incendis intencionats.

El 19 de setembre es va produir l’incendi més important al turó d’en Segarra, a la zona de Nou Barris (Barcelona), que va cremar 21,2 ha. El foc va ser controlat just abans que baixés pel vessant vallesà del Parc. Les causes de l’incendi estan encara per determinar per part dels agents rurals de la Generalitat de Catalunya, essent la hipòtesi principal de treball la intencionada.

Dilluns 21 de setembre, es va produir un altre important incendi, aquest cop a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El nombre d’hectàrees cremades va ser d’11,9 ha, totes localitzades dins el municipi d’Esplugues de Llobregat. Gràcies a la intervenció dels mitjans, el foc va poder ser controlat just en el moment en què arribava al cim. Les causes de l’incendi estan encara per determinar per part dels agents rurals de la Generalitat de Catalunya, essent la hipòtesi principal de treball una línia elèctrica.

Els dos incendis van afectar una zona de prat i matoll. El segon també va arribar a una zona repoblada amb pins on va cremar menys d’una hectàrea, sobretot de pi pinyer (Pinus pinea),  amb un total de 190 arbres afectats pel foc.

 

Ambdós incendis s’han produït en zones on es donen focs recurrents i per tant la vegetació hi està força adaptada. Els serveis tècnics ja estan analitzant l’afectació i valorant les possibles accions als dos punts. L’objectiu serà que de manera natural l’espai es vagi recuperant i convertint-se en un prat d’albellatge, un ambient natural de gran interès ecològic malgrat que a primer cop d'ull poden semblar espais empobrits per la manca d'arbres. Caldrà estar atents a les pluges i a com evoluciona la vegetació de l’espai.

DISTRIBUCIÓ PER SECTORS DE LES SUPERFÍCIES CREMADES I DEL NOMBRE D'INCENDIS (a data: 28/09/2016)

Sector

Nre. de focs

Superfície total (ha)

Arbrat (ha)

COLLSEROLA

74

39,65

2,21

GARRAF

27

7,28

1,68

MARINA

17

1,96

0,03

VALLÈS

13

1,21

0,14

TOTAL AMB

131

50,11

4,06

 

Nivell d’activació del Pla Alfa a dins el Parc Natural de Collserola durant la campanya de prevenció activa

Més informació:

 

CPNSC, 18/10/2016

compartir