El passat mes de desembre es va presentar la primera zona natural protegida pel que fa a la seva qualitat acústica (ZEPQA), 71,7 hectàrees del Parc Natural de Collserola dins el terme municipal del Papiol, al voltant del Cementiri-Parc de Roques Blanques.

Es tracta d’un espai que ja disposava d’una bona qualitat acústica però es va decidir dotar de més protecció per evitar així futures activitats susceptibles de generar soroll. D’aquesta manera, a aquest espai, no es podrà superar el 50 db durant el dia i 40 db durant la nit. Les activitats autoritzades a aquesta zona hauran de complir aquesta normativa i per tant no s’hi podran desenvolupar grans esdeveniments.

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya vol fomentar a Catalunya la progressiva declaració de més zones com la del Papiol. A partir d’aquesta primera experiència, la intenció és treballar amb altres ajuntaments que estiguin interessats a protegir zones o espais concrets. Actualment es treballa per declarar-ne una al Parc Natural del Montsant i al Parc Natural del Cap de Creus.

 

Moment de la presentació. Font: Ajuntament de El Papiol

 

Més informació

 

 

CPNSC, Gener 2016

compartir